Meerderheid lonkt voor Meervaart op de huidige locatie

VVD, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, JA21, CDA, Partij van de Ouderen willen dat de nieuwe Meervaart op de huidige locatie wordt gebouwd. Eerder liet de SP al weten ook voor deze variant te zijn. Het bouwen op de huidige locatie doet recht aan de wensen van de bewoners en ondernemers van Nieuw-West. Hier kan een prachtig nieuw theater worden gerealiseerd dat geen afbreuk doet aan de Sloterplas of de Hoofdgroenstructuur. Deze locatie kent dan ook alleen maar winnaars.

Cadeau voor Nieuw-West
Al deze partijen staan achter een nieuw, cultureel theater voor Nieuw-West en Amsterdam.
Maar het ‘cadeau voor Nieuw-West’, zoals het college van GroenLinks, PvdA en D66 het
noemde, moet wel zo ervaren worden door de Amsterdammers in dit stadsdeel. De bouw
van het nieuwe theater voor de Meervaart stuitte het afgelopen jaar echter op grote
weerstand van de bewoners. De locatie in de Sloterplas werd in een omstreden
participatietraject sturend naar voren geschoven door de betrokken wethouders. Ook uit
een tweede traject bleek het draagvlak onder de inwoners van Nieuw-West voor de locatie
in de Sloterplas te ontbreken.

Een andere optie om het theater in het aangrenzende groengebied te realiseren zou in strijd
zijn met de gemaakte afspraak uit het coalitieakkoord om juist de beschermde
Hoofdgroenstructuur onbebouwd te houden en hiermee het spaarzame groen in Amsterdam
te behouden. De inwoners en ondernemers van Nieuw-West zien het liefst het nieuwe
theater terugkomen op de huidige plek. Bij deze wens sluiten de genoemde partijen zich
graag aan.

De fractie van de VVD vindt het wel belangrijk dat de bewoners van Nieuw-west ook tijdens, de drie jaar durende, herbouw van de Meervaart kunnen genieten van al het moois dat het theater te bieden heeft. De VVD roept het stadsbestuur dan ook op om samen het stadsdeel Nieuw-west, bewoners en ondernemers een plan te maken om de programmering ook tijdens de verbouwing door te kunnen laten gaan. 

Meerderheid in de gemeenteraad
Ondanks de sturende participatie en het blijvend ontbreken van draagvlak lieten de partijen
D66 en PvdA alsnog weten definitief de knoop doorgehakt te hebben en de nieuwe
Meervaart in het water te willen. Het lijkt voor deze partijen een prestigeproject te zijn
geworden in plaats van een project voor de Amsterdammers. GroenLinks is vooralsnog de
enige coalitiepartij die geen expliciete voorkeur heeft uitgesproken voor een locatie. Zij
staan op het punt om de doorslag te geven tussen het aantasten van de Sloterplas óf het
realiseren van een nieuw theater op de huidige locatie.

Woensdag 9 juni worden de verschillende varianten voor de locatie van de nieuwe
Meervaart besproken in de commissievergadering Ruimtelijke Ordening. Naar verwachting
wordt er vervolgens in de gemeenteraadsvergadering van 16 juni een besluit genomen over
de definitieve locatie. Wij roepen GroenLinks op die dag te laten zien haar naam eer aan te
doen en samen met ons te besluiten om de nieuwe Meervaart te bouwen op de huidige
locatie.