Pilot Open Hiring in Zuidoost in de startblokken

Het VVD-voorstel om een pilot met ‘Open Hiring’ houden in Amsterdam-Zuidoost is vandaag enthousiast ontvangen door het stadsbestuur. De wethouder Werkgelegenheid gaf aan het plan te willen uitvoeren om er zo voor te zorgen dat werkzoekenden in Zuidoost makkelijker een baan kunnen vinden. De gemeente wil tevens het voortouw in nemen om ook het bedrijfsleven te enthousiasmeren om zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Makkelijker aan het werk

Open Hiring zorgt ervoor dat meer mensen die moeite hebben met het sollicitatieproces sneller aan een baan komen. Het idee van ‘Open Hiring’ is overgewaaid uit Amerika, waar het een doorslaand succes is gebleken. Het initiatief, dat is opgezet door de bakkerijketen Greyston Bakery, verkleint de procedure tot enkel een aanmelding. Hierdoor kunnen mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met het schrijven van een sollicitatiebrief door laaggeletterdheid, makkelijker tot de arbeidsmarkt toetreden.

Direct aan het werk, werkt

Onderzoek naar Open Hiring van de Vrije Universiteit van Amsterdam toont aan dat mensen die voorheen moeilijk te plaatsen waren toch een nieuwe start kunnen maken. Door Open Hiring krijgen ze ineens een kans en pakken die met beide handen aan. Het voelt voor deelnemers als een tweede leven wanneer zij na een periode van werkloosheid direct aan de slag kunnen. Het geeft mensen eindelijk weer perspectief.

Open Hiring in Zuidoost

Het terugdringen van de werkloosheid in Zuidoost – die hoger ligt dan in andere stadsdelen – is een van de prioriteiten van de VVD in Zuidoost. VVD-stadsdeelcommissielid Arnoud Jol, stelde in dit licht een advies op voor het Dagelijks Bestuur van Zuidoost. Een pilot met ‘Open Hiring’ sluit volgens Jol naadloos aan bij de doelstellingen voor Zuidoost: “We moeten er alles aan doen om mensen in hun kracht te zetten en investeren in meer zelfredzaamheid.” De gemeente kan met bijvoorbeeld groenonderhoud en gemeentereiniging een voortrekkersrol spelen om zo ook het bedrijfsleven in Zuidoost te enthousiasmeren voor het concept Open Hiring.

Lessen voor de stad

De lessen die worden opgedaan met de pilot in Zuidoost kunnen wat VVD-lijsttrekker en woordvoerder Werkgelegenheid Claire Martens leerzaam zijn voor heel Amsterdam. “Wat de VVD betreft gaat de pilot in Zuidoost gelden als een experiment waar andere staddelen, zoals met name Nieuw-West en Noord van kunnen leren en zich bij aan kunnen sluiten. Deze pilot draagt bij aan een schonere stad waar meer Amsterdammers aan het werk zijn, wat de VVD betreft een echte win-winsituatie.”