Pilot pauzeknop voor ondernemers met schulden lijkt aan te slaan

De eerste signalen over de werking van het VVD-voorstel voor een pauzeknop op schulden voor ondernemers stemmen positief. VVD-raadslid en woordvoerder Ondernemen Claire Martens reageert verheugd:

“De economie lijkt aan te trekken, maar veel ondernemers lopen tegen opgebouwde schulden aan als gevolg van de coronacrisis. De grote uitdaging voor ondernemers begint nu pas. Het op orde krijgen van verschillende schuldeisers en het treffen van regelingen vraagt mentale ademruimte, juist in mkb-bedrijven. Als deze pauzeknop hen nu lijkt te kunnen helpen, is dat heel goed nieuws.” 


De pilot pauzeknop maakt het mogelijk om incasso’s stop te zetten als een Amsterdammer zich meldt bij de schuldhulpverlening. Dit voorkomt aanmaning op aanmaning. Het voorstel van Martens opperde destijds om deze regeling ook voor ondernemers open te stellen, wat nu dus lijkt aan te slaan.  


Martens: “Als ondernemers kampen met problematische schulden is een pauzeknop ontzettend belangrijk: het biedt de nodige rust en tijd om te werken aan een oplossing. Indien in een komende evaluatie nogmaals blijkt dat de regeling effectief is, kunnen we de regeling hopelijk breder beschikbaar stellen.”