Begroting 2022: Begroting zonder keuzes

Vandaag presenteerde de huidige coalitie de laatste begroting van hun zittingstermijn. Een goed moment om stil te staan en terug te blikken op vier jaar links beleid. De afgelopen jaren hebben we gezien dat GroenLinks, D66, de Partij van de Arbeid, en de SP keer op keer kiezen voor ideologische projecten, het verhogen van de lasten en het instellen van onbegrijpelijke regels. Terwijl tegelijkertijd de woningnood toe neemt, de afvalproblematiek verergert en de onveiligheid groter wordt. De VVD vindt het goed om te zien dat na de storm van de coronacrisis het stadsbestuur in deze begroting heeft gekozen voor een stabiele koers waarin Amsterdammers niet extra worden belast maar mist essentiële keuzes om Amsterdam veiliger en vrijer te maken.

De afgelopen jaren wordt Amsterdam steeds vaker opgeschrikt door geweld, liquidaties, plofkraken en overvallen. Ook vindt er een wapenwedloop plaats tussen Amsterdamse jongeren en voelen Amsterdammers zich steeds vaker onveilig. De in Amsterdam van oudsher tolerante en liberale waarden staan onder druk. Vrij en veilig jezelf kunnen zijn is niet meer voor iedereen weggelegd. Het aantal incidenten bij de LHBTIQ+ gemeenschap is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De VVD mist in de begroting de benodigde maatregelen om iedereen in Amsterdam vrij en veilig te kunnen houden.

Marianne Poot: ‘’De vrijheid en veiligheid van onze stad staat onder druk. Het is jammer dat dit college geen extra investeringen doet om opnieuw de norm te stellen in Amsterdam. We moeten absoluut bij het Rijk blijven aandringen voor meer geld en middelen voor meer blauw op straat maar we moeten ook naar onszelf durven kijken. Er zijn genoeg maatregelen die Amsterdam zelf kan nemen. De VVD wil inzetten op preventief fouilleren, cameratoezicht en het instellen van een vrijheidsbrigade.’’

Er zijn niet alleen zorgen over onze vrijheid, veel Amsterdammers maken zich ook zorgen over hun baan. De zware periode die onze MKB-ondernemers, de banenmotor van de stad, hebben gehad is zichtbaar en voelbaar in de stad. Het is goed om te zien dat er nog 5,7 miljoen over is voor lastenverlichting van onze ondernemers en dat er opnieuw voor wordt gekozen om geen precario voor terrassen te heffen in 2022. Tegelijkertijd kiest het college er wel voor om de reclamebelasting in te voeren waardoor per saldo ondernemers meer belasting gaan betalen.

Claire Martens: ‘’Onze ondernemers hebben een ontzettende zware tijd achter de rug. De coronacrisis heeft diepe wonden geslagen bij vele Amsterdamse ondernemers. We moeten onze ondernemers nu de ruimte geven om te kunnen blijven investeren en daarmee de werkgelegenheid een boost te geven. Dit kan door de belastingdruk voor ondernemers nog verder te verlagen bijvoorbeeld door het afschaffen van de reclamebelasting.’’

We hebben de laatste jaren ook gezien dat gezinnen en starters massaal de stad uit trekken. Het is bijna onmogelijk geworden om een huis te kopen in de stad. Veel Amsterdammers willen geven leven lang huren en vertrekken daardoor de stad uit. De Amsterdamse VVD wil bouwen naar de behoeftes van Amsterdammers en pleit voor veel meer betaalbare koopwoningen. Dit college heeft echter keer op keer geen plannen voor het bouwen van koopwoningen en kiest in plaats daarvan voor nóg meer sociale huurwoningen.