Definitieve verkiezingsprogramma 2022-2026

Op de ledenvergadering op 12 oktober 2021 hebben de leden van lokaal netwerk Amsterdam het definitieve verkiezingsprogramma vastgesteld. Dit programma is het liberale antwoord op de uitdagingen waar de stad voor staat in het conceptverkiezingsprogramma: Onze Vrije Stad. De Amsterdamse VVD markeert met haar plannen de verbetering die er in de stad nodig is na vier jaar verkeerde keuzes.

“Ik ben ontzettend trots op het programma zoals dat nu voorligt. Niet alleen geeft het antwoord op de uitdagingen die voor ons liggen naar aanleiding van de coronacrisis. We durven ook een liberaal antwoord te geven op de uitdagingen die horen bij de alsmaar groeiende stad. Met dit programma bieden wij een alternatief voor Amsterdammers die zich op dit moment niet gehoord voelen, zoals middeninkomens en jonge gezinnen. We moeten de afgelopen vier jaar van stilstand ombuigen naar een betere toekomst voor alle Amsterdammers.” – Lijsttrekker Claire Martens.

 

“De afgelopen maanden zijn we met honderden Amsterdammers in gesprek gegaan over hun plannen en ideeën voor onze stad. Al die creatieve ideeën hebben geleid tot dit vernieuwende programma waarin we scherpe keuzes durven te maken voor een nog mooier Amsterdam.” – Voorzitter verkiezingsprogrammacommissie Lennart Salemink.

 

 In het verkiezingsprogramma geeft de Amsterdamse VVD antwoord op de grote uitdagingen waar de stad voor staat. Er worden scherpe keuzes gemaakt om van Amsterdam weer die stad te maken waar iedereen zichzelf kan zijn. Een stad waarin je veilig, in een schone omgeving op straat een balletje kunt trappen. Een stad waarin iedereen een huis en baan kan vinden. Waarin gelijke kansen voor iedereen bestaan en iedereen het beste uit zichzelf kan halen. 

 

Vrijheid moet weer de norm worden

Amsterdam is van oudsher een tolerante, liberale stad waar iedereen altijd en overal zichzelf kan zijn. Helaas staan deze kernwaardes de laatste tijd onder druk. Dat moet anders. Een speciale wethouder veiligheid en handhaving met doorzettingsmacht moet de stad samen met de burgemeester veiliger maken. Vrij en veilig jezelf kunnen zijn moet weer de norm worden. We hebben, naast een verdubbeling van het aantal handhavers, een vrijheidsbrigade nodig die duidelijke grenzen trekt en over gaat tot actie waar vrijheid in gevaar komt. Preventief fouilleren en extra cameratoezicht is noodzakelijk om wapenbezit tegen te gaan en criminelen te kunnen opsporen.

 

Ruim baan voor onze MKB-ondernemers

Ondernemers zijn van levensbelang voor de Amsterdamse economie. De banen van de toekomst moeten we nu zeker stellen. We geven daarom ruim baan aan digitale en duurzame start-ups en scale-ups. Zo maken we van Amsterdam de start- en scale up hoofdstad van de wereld. De zware periode die onze MKB-ondernemers, de banenmotor van de stad, hebben gehad is zichtbaar en voelbaar in de stad. Wij zijn trots op onze ondernemers en willen hen nu de ruimte geven door regels en belastingen te schrappen. 

 

Een koopwoning voor iedereen

Een woning krijgen in Amsterdam is op dit moment alleen mogelijk als je lang op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning of drie keer modaal verdient. Dat moet anders. We moeten de exodus van starters en jonge gezinnen die de stad verlaten nu stoppen. Daarom zetten we in op een verdubbeling van het aantal koopwoningen in de nieuwbouwproductie, meer koopwoningen voor de middenklasse en als noodmaatregel een opkoopverbod van woningen in de hele stad. Zo geven we ook de leraar, verpleegkundige en politieagent weer de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen in de stad.

 

We houden het alsmaar groeiende Amsterdam optimaal bereikbaar

Onze alsmaar groeiende stad vraagt om investeringen die de stad bereikbaar houden. Dat doen we door de aanleg van extra metrolijnen, fietspaden en het verbeteren van het wegennet. De auto hoort bij de stad, maar straatparkeren in drukke wijken als de grachtengordel en de Pijp wil de VVD beperken tot ‘’Parkeren voor bewoners en aangemeld bezoek’’ (P+B+B’ers ). Ander bezoek is welkom op P+R plekken en ondergrondse garages. Zo houden we de stad bereikbaar voor onze bewoners en ondernemers en creëren we ruimte voor meer groen op straat.

 

Een stad die schoon en groen is

De VVD wil dat Amsterdam weer een schone stad wordt.  Door de hele stad is zwerfafval en volle containers een probleem. Dat moet anders. De VVD zet daarom in op een zero tolerance beleid, door het verhogen van de capaciteit, sterkere handhaving en slimme containersDe VVD zet in op grootschalige vergroening door de aanleg van stadsstranden, microparken, een wandel- en een hardlooppromenade en openbare sportfaciliteiten langs de noordelijke IJ-oevers. De VVD zet in op meer ruimte voor gezinnen zodat kinderen veilig buiten kunnen spelen en sporten.

 

We hebben nog veel meer plannen en ideeën om van Amsterdam die vrije stad te maken die werkt voor iedereen. Je vindt al deze ideeën in ons conceptverkiezingsprogramma dat te vinden is op onze website. Het conceptverkiezingsprogramma zal op 12 oktober 2021 definitief worden vastgesteld door de ledenvergadering van de Amsterdamse VVD.