Amsterdam is te mooi om vies te zijn

De Amsterdamse VVD presenteert haar Masterplan ‘Schone Stad’, met 17 maatregelen die ervoor moeten zorgen dat onze mooie stad weer schoon wordt. Een schone stad kan alleen als de gemeente de basis op orde heeft en Amsterdammers hun steentje bijdragen. De VVD komt daarom met plannen om de basis op orde te krijgen zoals het sneller en vaker ophalen van afval en met maatregelen die een mentaliteitsverandering bij Amsterdammers teweeg moet brengen bijvoorbeeld door strengere handhaving en hogere boetes.


VVD-lijsttrekker Claire Martens: “Vuilnis op straat, volle containers en stoepen vol met grofvuil zijn grote ergernissen van Amsterdammers. De inwoners van onze mooie stad zien hun straten en wijken almaar viezer worden. En dat terwijl de afvalstoffenheffing elk jaar hoger wordt. Wat de VVD betreft gaan we daadkrachtig aan de slag om onze stad weer schoon te maken. Onze mooie stad verdient namelijk beter.”


De maatregelen zijn:

Onze medewerkers verdienen meer:

 • We verhogen het salaris van alle medewerkers van de afvalinzameling en reiniging

Snellere en slimmere inzameling:

 • Slimme containers plaatsen in de hele stad
 • Uitbreiding afvalinzameling naar s’ avonds en in het weekend
 • Ondergrondse containers in het Centrum en de Pijp

Snelle en grondige reiniging:

 • Veel meer reinigers in dienst nemen
 • Het reinigen van straten direct na het ophalen van afval
 • Vaker en sneller reinigen in drukke gebieden

Mentaliteitsverandering bij Amsterdammers:

 • Hogere boetes voor afvalovertreders
 • Meer handhavers inzetten om pakkans te vergroten
 • De afvalinzameling een menselijk gezicht geven
 • Gedragsonderzoek naar beweegredenen afvaldumping
 • Kwijtschelding afvalstoffenheffing voor  containeradoptanten

Tegengaan van overlast door grofvuil en karton

 • Ophalen grofvuil enkel op afspraak
 • Zelf wegbrengen van grofvuil stimuleren
 • Inzamelacties van oud papier en karton organiseren

Publiek-private samenwerking

 • Meer reinigers op straat via publiek-private samenwerking
 • Handhaven en uitbreiden van de 25-meterrregel


Lees hieronder het volledige Masterplan Schone Stad