Interview met Laurent Staartjes (kandidaat GR no. 6) over drijfveren en ambities

Laurent, je wil graag de gemeenteraad in namens de VVD. Logische vraag is natuurlijk: waarom?

De VVD staat  voor een veilige en vrije stad waar iedereen zichzelf kan zijn. Die boodschap spreekt mij enorm aan, en daarom heb ik me dan ook kandidaat gesteld. Ik geloof sterk dat de gemeente Amsterdam daar een belangrijke rol in kan spelen. Dat heb ik de laatste jaren in de stadsdeelcommissie al gezien, en ik hoop dat ik dat in de gemeenteraad mede mag oppakken.

Zoals je aangeeft zit je nu in stadsdeelcommissie West. Wat doen jullie precies?

De stadsdeelcommissie is eigenlijk de meest lokale vorm van democratie in Amsterdam. We geven advies aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. In West zijn we de laatste jaren druk geweest met verbouwingen. Er zijn er heel veel geweest, wat aan de ene kant natuurlijk goed is voor de kwaliteit van de huizen, maar het zorgde ook voor de nodige overlast. Om daar, samen met de commissie en het bestuur een goede balans in te vinden vond ik erg leerzaam.

Welke ervaring uit het stadsdeel neem je mee naar de gemeenteraad?

Omdat het zo lokaal is ga je in het stadsdeel vooral veel de straat op om met buurtbewoners te praten en een gevoel te krijgen over de problemen die leven. Wat me verrast heeft is hoe verschillend mensen naar hetzelfde probleem kunnen kijken, zelfs op zo’n lokaal niveau. Je leert je eigen liberale aannames en de opvattingen van anderen beter aanvoelen, en dat zorgt voor een opener gesprek. 

Ik heb ook gezien hoe goed de samenwerking was met de gemeenteraadsfractie. In feite is onze stad gewoon te groot om alleen vanuit de gemeenteraad te besturen, en de samenwerking met de stadsdelen is dan cruciaal. 

Ik hoor je veel over samenwerken, typisch Laurent?

Zeker! Ik begrijp graag de belangen van een ander en vind het mooi om te zoeken naar harmonie. Dus ja, dat typeert mij wel. Dat is ook de stijl waarin ik politiek wil bedrijven.

Zou je dat vermogen als samenwerken ook als je grootste kracht zien? 

Ik denk zeker dat dat zoeken naar harmonie en bruggen bouwen een grote kracht van me is. Ik zou daar mijn creativiteit aan toe willen voegen. Ik bedoel dan niet dat ik goed kan schilderen of zingen, maar ik ben wel creatief in het vinden van oplossingen. Ook ben ik creatief in het vinden van structuur, juist op momenten dat er nog veel onduidelijk of onzeker is.

Oh, leg uit?

Nou, een goed voorbeeld was mijn start in het stadsdeel. Niet alleen was dat nieuw voor mij, de hele opzet vanuit de gemeente was nieuw. Ik ben toen begonnen met het opbouwen van een liberaal netwerk, door appgroepen, veel met mensen af te spreken, aan de bar van ideeën te wisselen. Zo kreeg mijn rol vorm en wist ik al snel een community liberalen om me heen te verzamelen waarmee ik samen kon werken aan een beter stadsdeel.

Samengevat breng je dus samenwerking en creativiteit naar de fractie. Maar wat hoop je inhoudelijk eigenlijk te bereiken in de gemeenteraad?

Ik noemde al de verbouwingen waar we in West mee bezig zijn geweest. Een ander probleem dat in West veel speelde had te maken met woningdelen door studenten. Ik heb veel interesse voor dit soort onderwerpen die met ruimtelijke ordening en leefbaarheid te maken hebben. 

Nu komend jaar de omgevingswet er waarschijnlijk aan komt, kun je van mij verwachten dat ik er alles aan zal doen die wet en de uitvoering ervan zo liberaal mogelijk zal maken. Daar ligt ook absoluut een kans voor de VVD.

Wordt het niet moeilijker om impact te hebben in de gemeenteraad dan je in het stadsdeel gewend was?

Vooropgesteld moet de VVD natuurlijk gewoon de grootste worden en in de coalitie terecht komen. Dat maakt het sowieso makkelijker. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we als oppositie geen meerwaarde hebben gehad. Het valt mij op dat er altijd sturingsruimte ontstaat als raadsleden zich goed voorbereiden en hun controlerende taak serieus nemen. Die controlerende rol is ook veel groter dan in het stadsdeel, waar je natuurlijk alleen advies geeft.

Hoe ervaar je de campagne tot nu toe?

Eerlijk gezegd heeft Corona tot nu toe nog veel bepaald wat er mogelijk was. Ik hoop zelf dat we zo snel mogelijk in een mooie campagnedynamiek komen, vol debatten en persoonlijk contact, eigenlijk alles wat de campagne van oudsher zo mooi maakt. 

Je noemt debatten; met wie zou je willen debatteren?

De vorige verkiezingen deed Rutger Groot-Wassink veel van de debatten namens GroenLinks. Met hem nu als wethouder zou het me heel tof lijken om tegenover Rutger in een debat te staan 

Tot slot: hoeveel zetels haalt de VVD in Maart?

We hebben een unieke kans om de grootste te worden, dus ik verwacht dat we minimaal 9 zetels te pakken.