Nieuw coalitieakkoord: “Amsterdammers pinautomaat voor linkse plannen”

Het nieuwe coalitieakkoord van D66, GroenLinks en PvdA is minder revolutionair dan vier jaar geleden, maar laat desondanks de meeste Amsterdammers en hun problemen links liggen. “We waarderen het dat dit college ondanks de beperkte financiële mogelijkheden moeilijke keuzes heeft weten te maken”, aldus Kune Burgers, die in verband met het zwangerschapsverlof van Claire Martens haar tijdelijk als fractievoorzitter vervangt. “Er staan ook enkele goede plannen in, zoals een isolatie-offensief en het aanbieden van gezonde schoollunches. Maar wat ons betreft worden de gemeentelijke kerntaken niet in orde gebracht en wordt er te vaak gekozen voor ideologische prestigeprojecten en het verhogen van de lasten, laten oplopen van de schuld of uitputten van de reserves om dit mogelijk te maken.”

Het nieuwe coalitieakkoord vormt de basis voor het beleid in de stad de komende vier jaar. In de plannen wordt de onroerendezaakbelasting (ozb) met ruim 20% fors verhoogd. Ook parkeren wordt wederom duurder. In Nieuw-West en Zuidoost wordt betaald parkeren ingevoerd, terwijl de bewoners van deze stadsdelen vaak aangewezen zijn op de auto als vervoer en veel van hen een smalle beurs hebben. Burgers: “Wonen in Amsterdam dreigt door deze lastenverhogingen onbetaalbaar te worden. Zeker omdat woningeigenaren naast ozb bijvoorbeeld ook al erfpacht betalen. Daar bovenop komt dat dit college nauwelijks kiest voor de bouw van nieuwe koopwoningen en geen vrije schoolkeuze mogelijk maakt. Dit drijft jonge gezinnen en starters verder uit de stad.”

 

De investeringen in het akkoord gaan onder andere uit naar een lokale munt, opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, een ‘voedselstrategie’ en meer participatie en buurtbudgetten. Burgers: “Er staan zeker enkele goede investeringen in, maar wij hadden liever gezien dat eerst de kerntaken op orde waren gebracht. Aan veiligheid wordt vrijwel geen extra geld uitgegeven. De aanpak van ondermijning wordt op zijn beloop gelaten. Op kades en bruggen wordt bespaard.”

 

De Amsterdamse VVD heeft het aanbod voor het leveren van een bestuurder in stadsdeel Zuid ontvangen. Burgers: “Wij zeggen hier niet op voorhand ja of nee tegen, maar gaan eerst alles nog lezen. We gaan in ieder geval niet blind het programma van deze coalitie uitdragen. Namens de Amsterdamse VVD gaat het bestuur de eerste gesprekken aan.”