VVD Amsterdam draagt Stijn Nijssen voor als Dagelijks Bestuurder stadsdeel Zuid

De Amsterdamse VVD is verheugd bekend te kunnen maken Stijn Nijssen (33) voor te dragen als kandidaat voor het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid. 

Nijssen heeft de afgelopen jaren bewezen zich politiek complexe dossiers goed en snel eigen te kunnen maken, uitstekend in staat te zijn om samenwerkingen aan te gaan, en als liberaal altijd te kijken naar wat wél mogelijk is. Een combinatie van eigenschappen die wat ons betreft cruciaal is om deze positie met succes te kunnen vervullen. Stijn kent als medeauteur van ons verkiezingsprogramma bovendien als geen ander de agenda van de Amsterdamse VVD.

Het is vanzelfsprekend dat de Amsterdamse VVD een weloverwogen afweging heeft gemaakt over de handreiking om deze positie te kunnen vervullen. Wij hebben uiterst zorgvuldig gekeken naar de ruimte die er voor de Amsterdamse VVD is om vanuit deze positie een liberale bijdrage te kunnen leveren aan het stadsdeel. Wij willen graag aan de slag voor de stad, voor Amsterdammers en hebben geconcludeerd dat het leveren van een bestuurder in stadsdeel Zuid hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren. In de eerste plaats is daarbij doorslaggevend de portefeuille die ons in staat zal stellen daadwerkelijk een VVD-stempel te drukken, onder andere op het terrein van economische zaken, afval en reiniging. Portefeuilles die voor onze kiezers van belang zijn.

Onze kandidaat Stijn Nijssen is in 2018 politiek actief geworden voor de Amsterdamse VVD als stadsdeelcommissielid in stadsdeel Oost. Vanaf 2019 ging hij aan de slag als duoraadslid voor de fractie in de centrale stad. Op dit moment is hij plaatsvervangend raadslid tijdens het zwangerschapsverlof van Claire Martens. Naast zijn politieke functie werkte Stijn fulltime als Manager/ Consultant voor onder andere BMC en KPMG.