Vacature bestuur secretaris lokaal netwerk Amsterdam

Het bestuur van lokaal netwerk Amsterdam is op zoek naar een enthousiaste secretaris (m/v). De secretaris is de spil binnen het bestuur als het gaat om alle relevante zaken aangaande leden- en bestuursvergaderingen, procedurele handelingen voor de verkiezingen en algemene vraagbaak voor de statuten en het huishoudelijk reglement van de VVD.

Voor deze centrale rol in het bestuur zoeken we iemand die nauwkeurig is, handig met techniek en zich schriftelijk goed kan uitdrukken. Geïnteresseerden nodigen we van harte uit zich kandidaat te stellen.

Het bestuur van lokaal netwerk Amsterdam is verantwoordelijk voor de gemeente Amsterdam (incl. Weesp) en de gemeente Diemen.


Algemeen

De afgelopen jaren stonden voor een belangrijk deel in het teken van het samenstellen van de kandidatenlijst voor de gemeente- en deelraadsverkiezingen in 2022. Dit proces is inmiddels afgerond. Voor de komende periode staan de provinciale verkiezingen op de rol. Daarnaast is de secretaris is verantwoordelijk voor het toepassen en bewaken van procedures en reglementen. Het bestuur vormt een hecht team en neemt samen beslissingen.

De secretaris werkt vooral intensief samen met de voorzitter en vicevoorzitter, maar heeft daarnaast ook met de andere bestuurders veel te maken.


Taken

 • Continuïteit bewaken binnen het bestuur met o.a. toezien op juiste toepassing van statuten, reglementen en voorschriften.
 • Zorgdragen voor de organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen.
 • Verantwoordelijk voor de communicatie naar de leden.
 • Volgen van aangewezen procedure en tijdschema in het geval van niet-gemeentelijke verkiezingen indien de ledenvergadering kandidaten wenst voor te dragen.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag.
 • Bewaken van de zittingstermijnen van de bestuursleden.
 • Behandelen van in- en uitgaande post.
 • Zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de leden.
 • Zowel voor de gemeente Amsterdam als de gemeente Diemen (samen lokaal netwerk Amsterdam).

Algemene taken van een bestuurslid: meedenken, enthousiasme en deel van het team zijn.


Competenties

 • Liberaal in hart en nieren en pal staan voor de idealen en beginselen van de partij.
 • De belangen van de VVD en lokaal Amsterdam effectief kunnen behartigen.
 • Digitaal goed onderlegd.
 • Integer, loyaal, verbindend en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsbesef.
 • Heeft discipline, kan plannen en organiseren, kan samenwerken en is zelfstandig.
 • Werkt met een hoge mate van accuratesse/precisie (ook t.b.v. vastlegging).
 • Voldoende tijd.

 

Procedure

Belangstellenden voor deze functie kunnen voor meer informatie contact opnemen met de secretaris, Louis van Roessel, via secretaris@vvdamsterdam.nl.

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen door uiterlijk zondag 14 augustus a.s. een uitgebreid CV en motivatie te sturen naar de Permanente Scoutingcommissie (PSC) via kandidaten@vvdamsterdam.nl. De PSC nodigt gekwalificeerde kandidaten uit voor een gesprek, waarna het bestuur met de geschikt bevonden kandidaten in gesprek gaat. Op basis van de gesprekken zal het bestuur een voordracht doen aan de leden. De benoeming zal plaatsvinden tijdens de ledenvergadering van de VVD Amsterdam op 22 september a.s.