De VVD Amsterdam zal geen bestuurder leveren voor het dagelijks bestuur in stadsdeel Zuid

Gezien het negatieve advies van de stadsdeelcommissie en de daardoor ontstane politieke situatie moeten wij concluderen dat er ook bij de coalitiepartijen geen unanieme steun is voor hun eigen uitnodiging aan de VVD, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord, om een bestuurder te leveren voor Stadsdeel Zuid. Daarmee is er in de ogen van de VVD onvoldoende draagvlak voor een vruchtbare samenwerking.

VVD Amsterdam-voorzitter Paul Luijten: “Voor de VVD geldt altijd maar één ding: hoe kunnen wij het meest bereiken voor onze kiezers en Amsterdam. Wij waren ervan overtuigd dat met een VVD’er in Zuid dit stadsdeel kon profiteren van een politiek ervaren bestuurder, in de persoon van Stijn Nijssen,  die een VVD-stempel op het beleid kon gaan drukken. Dat dit nu niet is gelukt is buitengewoon jammer, temeer daar de VVD de grootste partij is in Zuid.”

VVD-raadslid Stijn Nijssen: “Ik keek er enorm naar uit om aan de slag te gaan voor de mensen in stadsdeel Zuid. Dat dit nu niet doorgaat is een gemiste kans. Maar ik zal me met overtuiging blijven inzetten voor Amsterdam en Zuid binnen de gemeenteraadsfractie van de VVD.”

Graag spreken wij nogmaals onze dank uit aan Marjolein Moorman voor het initiatief om de VVD uit te nodigen een bestuurder te leveren.