Begroting 2023: Leven voor Amsterdammers wordt nog duurder

Vandaag presenteerde de nieuwe coalitie bestaande uit de Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66 haar eerste begroting van hun zittingstermijn. Een begroting gemaakt in uitdagende tijden. Zo heeft ook onze stad te maken met een energiecrisis, een woningcrisis en hebben steeds meer Amsterdammers last van de hoge inflatie. Dat maakt dat dit college voor lastige keuzes staat. Keuzes die zouden moeten bijdragen aan het verbeteren van de positie van Amsterdammers. Juist daarom vindt de VVD het kwalijk dat dit college ervoor kiest om het leven voor Amsterdammers nog duurder te maken.

Fractievoorzitter Claire Martens: ‘Het college kiest ervoor om de lasten voor Amsterdammers verder te verhogen. Dat is in deze tijden van stijgende kosten kwalijk. Al jaren verlaten immers de middenklasse en jonge gezinnen de stad door hoge gemeentelijke lasten, het gebrek aan woningen en de hoge parkeerkosten. Dat wordt met deze begroting niet opgelost.’’

De VVD is blij dat meer mensen gebruik kunnen maken van de armoederegelingen. Het college verhoogt namelijk de grens van 120% van het sociaal minimum naar 130%. Een voornemen dat ook in het verkiezingsprogramma van de VVD staat. De VVD ziet daarnaast dat dit college ervoor kiest om alle lasten verder te verhogen. Ondanks dat in het coalitieakkoord was aangekondigd dat de afvalstoffenheffing zou worden verminderd, stijgt deze verder omdat de verlaging niet voldoende is om de stijgende kosten vanwege inflatie te dekken. Kune Burgers (woordvoerder Financiën): ‘’Net als het Rijk moet Amsterdam haar verantwoordelijkheid nemen om de lasten voor Amsterdammers te verlagen. Wij zien helaas dat dit college daar onvoldoende in slaagt. Wij hadden graag gezien dat de afvalstoffenheffing echt verlaagd zou worden en dat er daarnaast een cap wordt gezet op de indexatie van de erfpachtcanon.”

Het college kondigt verder aan dat de stijgende schuld ‘op termijn’ een probleem zal worden, maar dat dit pas in de toekomst zal worden aangepakt. Gezien de sterk stijgende rente en daarmee samenhangende direct toenemende druk van rentelasten op de begroting is dat een onverantwoordelijk doorschuiven van de rekening naar de volgende generatie Amsterdammers.

De VVD mist daarnaast de benodigde investeringen. Zo had de VVD graag gezien dat er meer geld zou worden gestopt in het isolatiefonds. Amsterdam kent nog steeds een groot percentage woningen met een energielabel E-F of G. De hoge energieprijzen raken de bewoners van deze woningen hard vanwege de hoge stookkosten. Er moet dan ook werk gemaakt worden van het isoleren van woningen. Dit is niet alleen goed voor het halen van de klimaatdoelen maar ook voor de portemonnee van de Amsterdammers.

Tot slot, wederom zijn de basistaken van de gemeente onvoldoende op orde en lijkt hier geen geld heen te gaan. Amsterdam is een vieze stad waar niet iedereen vrij en veilig zichzelf kan zijn. Kune Burgers: ‘’We zien dat Amsterdam extra geld uittrekt voor het schoonmaken van de stad. Echter met dit bedrag van 2 miljoen kunnen slechts enkele extra reinigers worden aangenomen. Dat is echt onvoldoende. Het schoonhouden van de stad is een basistaak en daar is flink meer geld voor nodig.’’