Tegenbegroting: Amsterdamse VVD kiest in tegenstelling tot stadsbestuur voor lastenverlichting

De Amsterdamse VVD presenteert vandaag een tegenbegroting voor het jaar 2023. In de tegenbegroting worden andere keuzes gemaakt dan door het college van Amsterdam zijn gemaakt in de reguliere begroting. De VVD kiest met name voor een verlaging van gemeentelijke lasten op het gebied van wonen, afval en parkeren, waar het college kiest voor een verhoging. Daarnaast wordt er fors meer uitgetrokken voor veiligheid en onderhoud.

Fractievoorzitter Claire Martens: “In deze zware tijden valt het niet uit te leggen dat het college het leven voor Amsterdammers, zeker met een middeninkomen, alsnog extra duur maakt. Wij vinden dat niet redelijk en verantwoord. Daarom kiezen we voor lastenverlichting, voor middeninkomens maar ook voor ondernemers.”

Om ondernemers tegemoet te komen kiest de VVD ervoor de voorgenomen herinvoering van de reclamebelasting te schrappen. Daardoor hoeven zij deze niet alsnog te betalen. Speciaal voor de grote groep erfpachters in Amsterdam wordt de inflatiestijging van de jaarlijkse canon beperkt. Daardoor wordt de canonstijging niet met 8% verhoogd, zoals het college nu voorstelt. Voor de groep “lage middeninkomens” kiest de VVD ervoor om tijdelijk de grens voor gemeentelijk ondersteuning op te rekken naar 150% van het minimuminkomen.

De VVD trekt meer geld uit dan het college voor de aanpak van veiligheid, handhaving en reiniging.  Met name op het gebied van veiligheid investeert de VVD jaarlijks structureel geld dan het college, 20 miljoen in plaats van 9 miljoen euro per jaar. Om de energiebehoefte structureel te verlagen investeert de VVD 10 miljoen extra in woningisolatie, bovenop het bedrag van het college.

Om deze bovenstaande investeringen te dekken kiest de VVD ervoor onder andere te bezuinigen op de ambtelijke organisatie, door subsidies tegen het licht te houden en door buurtpanels te schrappen. De investeringen in het onderhoud aan kades en bruggen blijven op peil. Wel maakt de VVD zich zorgen over de houdbaarheid van de gemeentelijke financiën. 

Financieel woordvoerder Kune Burgers: “We maken ons grote zorgen over de oplopende stadsschuld. De rente die we hierover betalen kan plotseling fors oplopen. Daar wordt door het college onvoldoende rekening mee gehouden.”

Lees onze tegenbegroting in de bijlagen.

Per abuis stond in de versie van 5 oktober 2022 een paar fouten in de tegenbegroting. Daar zijn wij op geattendeerd. In de versie van 9 november hebben wij daarom enkele aanpassingen gedaan. Deze aanpassingen zijn in lijn met het VVD verkiezingsprogramma.