Amsterdamse gemeenteraad stemt in met initiatiefvoorstel VVD voor versterking Joods erfgoed

De eeuwenlange invloed van de Joodse gemeenschap op Amsterdam is een onderbelicht onderwerp. De Amsterdamse VVD is van mening dat het verspreiden van meer kennis over de bijdrage die de Joodse gemeenschap al eeuwenlang aan onze stad heeft geleverd en onze stad mede gemaakt heeft, een goed middel kan zijn op antisemitisme in de kiem te smoren en bewustwording te creëren. Amsterdam kent prachtig, Joods erfgoed. Om Amsterdammers kennis te laten maken met dit erfgoed, aandacht te vergaren voor dit erfgoed en het behoud en de exploitatie van dit erfgoed te garanderen en te versterken, heeft de Amsterdamse VVD een voorstel geschreven bestaande uit drie onderdelen. Het voorstel is aangenomen door de gemeenteraad.


Pilot ‘QR-Stolpersteine’

Wanneer men over straat loopt in Amsterdam ziet men regelmatig kleine, goudkleurige stenen in de stoep. Op deze zogenoemde Stolpersteine staat informatie over slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Deze stenen geven pijnlijk weer wat voor impact de oorlog en de Jodenvervolging hebben gehad op Amsterdam en diens Joodse inwoners. De VVD wil deze historie dichter bij de Amsterdammer en bezoekers van de stad brengen door middel van QR-codes. Wanneer men deze code scant rolt daar de persoonlijke historie uit van deze slachtoffers, waarbij we niet alleen inzoomen op de zwartste bladzijde van de Joodse historie, maar ook het ‘gewone Joodse leven in Amsterdam’ van voor de oorlog belichten.


Monumentendag 2023

Elk jaar vindt er in september de Open Monumentendag plaats. De VVD wil dat de gemeente in overleg treedt met de organisatoren van de Open Monumentendag in Amsterdam om te kijken welke mogelijkheden er zijn om tijdens de editie van 2023 Joods erfgoed centraal te stellen. In dit jaar opent namelijk de Hollandse Schouwburg zijn deuren weer. Ook staat de opening van het Holocaust Museum gepland voor 2023. Hierdoor zetten we Joods erfgoed in 2023 centraal en zorgen we ervoor dat meer mensen in aanraking komen met de Joodse bijdrage aan de stad.


Project Stadsarchief versterken

Momenteel digitaliseert het Stadsarchief van Amsterdam een enorme hoeveelheid aan bewaard gebleven archiefmateriaal. Dit project geeft meer inzage in de geschiedenis van onze stad en diens inwoners, zo ook die van de Joodse gemeenschap. De VVD is groot voorstander van dit project en stelt daarom voor om dit project meer bekendheid te geven. Hierdoor kunnen gewone Amsterdammers straks de historie van hun stadsdeel, buurt, straat en zelfs huis uitzoeken. Omdat deze kennis kan bijdragen aan bewustwording rondom de Joodse geschiedenis van de stad stelt de VVD voor om te inventariseren of er meer subsidie nodig is voor dit project, en of er hulp geboden dient te worden bij het werven van vrijwilligers. Indien dit het geval is moet de gemeente een extra steentje bijdragen.

Klik hieronder op de bijlage om het volledige aangenomen initiatiefvoorstel te lezen.