Doen wat nodig is: Amsterdam kan zo veel schoner


In de week van maandag 20 februari hebben de afvalmedewerkers van de Gemeente Amsterdam gestaakt voor een beter salaris. De staking werd op de woensdag al beëindigd, omdat er een akkoord voor een nieuwe cao werd bereikt. De VVD is blij met de korte duur van de staking, aangezien het in de stad in korte tijd een enorme rotzooi werd.

 

De Amsterdamse fractie van de VVD steunt al langer de eis van afvalmedewerkers voor een hoger salaris. Zij zijn immers van groot belang voor een schone en leefbare stad. De VVD staat voor een gemeente die prioriteit geeft aan haar kerntaken, zoals de afvalinzameling, dienstverlening en handhaving. Daarom vindt de VVD het belangrijk waardering uit te spreken voor de afvalmedewerkers. Ook moet de afvaloverlast met klem worden aangepakt. De Amsterdamse VVD doet daarom de volgende vier voorstellen: 

 

Een grotestedenbonus voor afvalmedewerkers.

Dit is een extra toelage op het salaris van de afvalmedewerkers. De hoogte van deze grotestedenbonus bedraagt €1.000 per jaar (lopend tot het einde van dit college in 2026), net zoals de bonus voor de leraren. Met deze bonus hoopt de VVD waardering te tonen voor het harde werk van afvalmedewerkers. De fractie van de VVD stelt voor deze extra toelage te dekken door een bezuiniging op één van de vele bovenwettelijke taken die de gemeente uitvoert. Daarbij valt te denken aan de stadsdeelpanels, buurtbudgetten, opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, broedplaatsen of de voedselstrategie.

 

Ruim honderd extra afvalmedewerkers in dienst te nemen.

Door het vergroten van de capaciteit van afvalmedewerkers kan de werkdruk afnemen, de externe inhuur afnemen en de kwaliteit van de openbare ruimte in de stad toenemen. De VVD stelt voor dit te dekken door een bezuiniging op het ambtelijk apparaat in de beleidsvoering. Te denken valt aan bestuursadviseurs, communicatiemedewerkers of beleidsmedewerkers. De VVD ziet graag dat een deel van de uitgaven aan de eigen organisatie wordt verplaatst van beleid naar de uitvoering.

 

Intensiveren van publiek-private samenwerkingen.

Ondernemers die samen besluiten om reinigers in te huren, dienen wat de VVD betreft gesteund te worden door de gemeente. De fractie van de VVD stelt daarom voor dat als ondernemers in hun wijk of straat een dergelijk initiatief rondom het schoonhouden van de stad starten of uitbreiden, de gemeente dit initiatief ondersteunt door ook een bijdrage te leveren, tot een maximumbedrag van €100.000. Dit motiveert andere ondernemers om dit voorbeeld te volgen.

 

Combineer vuilnisophaal met reiniging.

Door direct nadat het vuilnis in een straat of wijk is opgehaald ook te reinigen, blijft er geen zwerfafval liggen en start er direct een nieuwe cyclus op hoogwaardig niveau. Voor veel mensen is zwerfafval immers een doorn in het oog. Ook is het slecht voor het milieu en kan rondslingerend afval, bijvoorbeeld glas, gevaarlijk zijn voor (spelende) kinderen.