VVD lanceert serie plannen voor gelijkwaardige kansen

De Amsterdamse VVD komt met een serie aan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat iedere Amsterdammer gelijkwaardige kansen heeft op een vrij en welvarend leven. Vandaag werd het eerste voorstel ingediend, over het belang van Nederlands taalonderwijs.

In het voorstel onderscheid de VVD drie randvoorwaarden waar de gemeente voor moet zorgen, namelijk goed onderwijs, uitzicht op werk en een kansrijke leefomgeving. Raadslid en woordvoerder onderwijs Myron von Gerhardt: “De overheid moet mensen in staat stellen zelf te kunnen vliegen. Als alle Amsterdammers gelijkwaardige kansen hebben gehad en er vervolgens verschillen ontstaan in de samenleving, doordat mensen in vrijheid andere keuzes maken, is dat te rechtvaardigen. Daarmee onderscheiden wij ons ook van links: wij staan voor gelijkwaardige kansen, geen gelijke uitkomsten.” 

Het eerste voorstel draait om het belang van de Nederlandse taal. De VVD stelt voor ouders meer te betrekken bij de taalontwikkeling van hun kind, door een programma te ontwikkelen waar peuters samen met een ouder spelenderwijs Nederlands leren. Ook op latere leeftijd, bij de basisschool, moeten ouders meer worden betrokken door speciale ouder-kindactiviteiten te ontwikkelen gericht op de Nederlandse taal. Von Gerhardt: “Vaak zijn de ouders van kinderen met een taalachterstand, het Nederlands zelf ook niet goed machtig. Door deze maatregelen willen we dat ouders zelf ook beter Nederlands leren en dit verder kunnen oefenen in de thuissituatie met hun kind.”

Daarnaast doet de VVD het voorstel extra te investeren in taalonderwijs voor volwassenen. Hier is tijdens corona juist op bezuinigd. Raadslid en woordvoerder volwasseneneducatie Yolanda Hoogtanders: “Een hele vreemde bezuiniging. Uit onderzoek blijkt namelijk dat iedere euro die wordt geïnvesteerd in taalonderwijs voor volwassenen, door een hogere arbeidsproductiviteit en lagere afhankelijkheid van uitkeringen en medische zorg, ruimschoots wordt terugverdiend.”

Lees het hele voorstel hier.