Reactie Amsterdamse VVD op Voorjaarsnota 2023: ‘Linkse spilzucht met verkeerde prioriteiten’


De Amsterdamse VVD is kritisch op de zojuist door het college gepresenteerde Voorjaarnota 2023. Fractievoorzitter Claire Martens: “Amsterdam groeit naar één miljoen inwoners. De VVD is het er daarom mee eens dat er investeringen nodig zijn om de groei van de stad bij te benen. Maar met deze plannen is het onvermijdelijk dat de stadsschuld flink oploopt en de lasten worden verhoogd om te betalen voor de linkse spilzucht.”

 

In de voorjaarsnota hebben PvdA, GroenLinks en D66 uiteengezet welke investeringen zij de komende jaren zouden willen doen. Dit betreft onder andere geld voor een brug over het IJ en renovatie van zwembaden, maar ook voor een nationaal slavernijmuseum, nieuw theater de Meervaart en de bouw van een nieuwe grootse bibliotheek in Zuidoost. Woordvoerder financiën Kune Burgers: “De stad wacht met smart op bruggen over het IJ. Ook investeringen in sportfaciliteiten zijn goed. Deze investeringen passen binnen de kerntaken van de gemeente. Maar wat ons betreft is het niet nodig om prestigeprojecten als de bouw van een nieuw theater in het water en een megalomane bibliotheek door te laten gaan. Deze plannen hadden in de ijskast gemoeten.”

 

Want om voor deze plannen te betalen, is het onvermijdelijk dat de lasten binnenkort omhooggaan en ook de schuld stijgt, waardoor de lasten in de toekomst nóg verder zullen stijgen. De VVD is bang dat met name de middeninkomens hiervan dupe zullen zijn. Martens: “Amsterdam dreigt een stad te worden voor de happy few: de rijken kunnen de hoge lasten wel betalen, voor de minima wordt het meeste kwijtgescholden, maar de hele middenklasse er tussenin is de pineut.”

 

Tegelijkertijd ontbreken er ook een hoop broodnodige investeringen, meent de Amsterdamse VVD. Martens: “Wij lezen in de voorjaarsnota niks over extra geld voor handhavers of afvalmedewerkers. Ook de openbare ruimte wordt aan haar lot overgelaten. Denk aan verwaarloosde speeltuinen en de broze bruggen en kademuren. Deze coalitie verzaakt daarmee haar gemeentelijke kerntaken en de stad verloedert waar je bijstaat.”

 

De Voorjaarsnota 2023 moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. De Amsterdamse VVD zal proberen wijzigingen aan te brengen en de fractie zal zich beraden op haar stem. 


Voor vragen of verzoeken kunt u contact opnemen met Wout Deterink, Hoofd Fractiebureau van de Amsterdamse VVD, via w.deterink@vvdamsterdam.nl.