Opinie: ‘Amsterdamse politici moeten zich vooral bezighouden met de belangen van de Amsterdammers’

Topless zwemmen, de stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv, het functioneren van de AIVD, inkomensafhankelijke boetes of een ideologische strijd tegen bezorgdiensten. Zomaar een greep uit de onderwerpen die worden besproken in de Amsterdamse politiek. Maar is dat nou waar Amsterdammers op zitten te wachten? 

De uitdagingen waar onze stad voor staan zijn groot. Het aantal gezinnen dat de stad de rug toekeert blijft groeien, onze economie is niet meer stabiel, er beginnen maandag klassen zonder docenten en de straten liggen er smerig bij. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de onveiligheid op straat en explosies in woonwijken. Het gebrek aan oplossingen komt voort uit politieke keuzes die door ons stadsbestuur (PvdA, GroenLinks en D66) worden gemaakt. De gemeente vraagt inwoners constant om ‘participatie’, maar geeft niet thuis als dat botst met eigen politieke belangen. 

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft onvoldoende aandacht voor kerntaken, zoals het schoonhouden van onze stad en veiligheid op straat. Dat is terug te zien in het relatief lage bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor deze gemeentediensten. Maar je ziet het ook in de politieke arena zelf. Kritische vragen over de schuld van de stad, die stijgt naar 10 miljard euro, worden met een zucht ontvangen en verworpen. Maar een debat over diversiteitsquota binnen de gemeentelijke organisatie of wanhopige ouders die een woning willen huren voor de docent van hun kinderen duurt uren.  

Amsterdamse coalitiepartijen verzanden steeds vaker in microvoorstellen voor de eigen achterban, zonder het grote plaatje te willen zien. Denk aan het uitdelen van gratis regenboogvlaggen na incidenten tegen de lhbtiq+ gemeenschap. Een sympathiek voorstel, maar de veiligheid van deze groep wordt hiermee niet vergroot. Veel belangrijker is het nemen van concrete maatregelen, zoals extra handhavers of meer cameratoezicht. Of neem het onderwerp menstruatiearmoede. Geen jonge meid zou zonder menstruatieproducten naar school moeten gaan en het voorstel lag al snel op tafel om deze gratis aan te bieden. Een kritische vraag of dan elk tekort door armoede voortaan een eigen regeling zou krijgen mocht niet worden gesteld. Uiteindelijk was het nota bene de VVD die voor elkaar kreeg dat armoederegelingen voor gezinnen zijn verhoogd tot een inkomensgrens van 150%, zodat meer gezinnen met kinderen in aanmerking komen voor brede ondersteuning in plaats van voor elk potje apart een aanvraag moeten doen.

Deze politiek, die steeds verder afstaat van de behoefte van Amsterdammers, zien we in toenemende mate terug. Neem de Nieuwe Meervaart, het Erotisch Centrum of buurtbudgetten, die door bewoners liever worden aangewend om te investeren in nieuwe prullenbakken in plaats van een wormenhotel. En dan het meest recente voorbeeld van het stadhuis versus de bewoners: de chaos rondom de Weesperknip. Verpakt als onderzoek, zonder concrete doelstellingen, hield deze proef het dagelijks leven van Amsterdammers in haar greep. Smerige lucht, ambulances die vaststonden, ouderen die niet van of naar huis konden. Maar het was enkel de oppositie die ten strijde trok voor de gewone Amsterdammer. De coalitiepartijen waren stil, bang om in te gaan tegen hun wethouder. 

Deze week begint in Amsterdam het nieuwe politieke seizoen. Voor de Amsterdamse VVD is het een moment om het jaar af te trappen met de ambitie om terug te keren naar de kern van ons raadswerk, namelijk het controleren van de macht en oplossingen bedenken voor de problemen van de Amsterdammers. Om terug te keren naar onze kerntaken en daadwerkelijk te zorgen dat Amsterdammers ten minste veilig over straat kunnen. Waar de chaos bij Waternet net zo zwaar weegt als het verbod op de zogenaamde ‘fatbike’. Daar horen ook minder sexy voorstellen en debatten bij. Het nieuwe politieke seizoen is hét moment om Amsterdammers te laten zien dat wij naast hen staan en er voor hen zijn om problemen op te lossen. Wij roepen onze collega’s op om mee te doen!

 

Claire Martens, Fractievoorzitter Amsterdamse VVD

Kune Burgers, Vicefractievoorzitter Amsterdamse VVD