Begroting 2024: ‘Potverteren en flink uitgeven legt de rekening bij de volgende generatie Amsterdammers’

Reactie van de Amsterdamse VVD op de Begroting van 2024.

De Begroting 2024 ademt de sfeer van potverteren en flink uitgeven, zonder oog voor toekomstige generaties Amsterdammers. Het is goed dat de gemeente geld blijft uittrekken om lage inkomens te ondersteunen. Maar de scherp oplopende schuld, stijgende rentelasten en blijvend hoge gemeentelijke belastingen raken Amsterdammers hard.

De VVD ziet dat het college voor moeilijke keuzes heeft gestaan. Een oplopende inflatie, het woningtekort, stijgende kosten voor het levensonderhoud en ondernemers met oplopende schulden zijn slechts enkele maatschappelijke problemen die haar effecten hebben op onze stad.

Tegelijkertijd maakt de coalitie van PvdA, GroenLinks en D66 ook onbegrijpelijke keuzes. Opnieuw is er te weinig focus op de kerntaken zoals handhaving en reiniging, zaken waar de gemeente in de basis voor verantwoordelijk is. Wel gaat er veel geld naar bijvoorbeeld het vieren van Amsterdam 750 jaar en democratiseringsprojecten. Wat deze begroting daarmee duidelijk maakt, is dat de hardwerkende middenklasse in vele opzichten de dupe is van het financiële beleid van de gemeente Amsterdam. Het college laat met deze begroting wederom zien graag naar het Rijk te wijzen, maar had er zelf tegelijkertijd geen enkele moeite mee de lasten, zoals parkeertarieven en de afvalstoffenheffing, de afgelopen periode flink te verhogen. Daarmee dreigt Amsterdam steeds meer een stad te worden voor de minima, waarvoor de meeste lasten worden kwijtgescholden, en de rijken. De middengroepen hebben het nakijken.

Ook maakt de fractie van de VVD zich grote zorgen over de oplopende schuld en de stijgende rentelasten. Hierdoor komt de rekening te liggen bij de volgende generatie. De VVD vindt het belangrijk dat juist in tijden van inflatie en toenemende kosten de juiste keuzes worden gemaakt en dat schaarse middelen op een verantwoordelijke manier worden uitgegeven. Financieel woordvoerder Kune Burgers: “Door de oplopende schuld stijgen de rentelasten met 45 miljoen in 2027. Een enorm bedrag. Geld dat we nu niet kunnen uitgeven aan schonere en veiligere straten.”

Fractievoorzitter Claire Martens-America: “Met deze begroting geeft het college duidelijk aan dat de stad een onbereikbare plek wordt voor de middenklasse. Deze groep heeft het al langer zwaar te verduren en dit beleid laat juist hen in de steek. Wij zullen, zoals u van ons bent gewend, de komende tijd met voorstellen komen om te laten zien dat er andere keuzes mogelijk zijn.”