Amsterdamse VVD presenteert eigen begroting voor 2024

De Amsterdamse VVD trekt miljoenen uit voor meer handhavers, een schonere stad en het stimuleren van woningbouw voor de middengroepen.

Het is inmiddels een vaste traditie: de Amsterdamse VVD presenteert als grootste oppositiepartij een eigen begroting. Ook dit jaar laat de VVD weer zien dat er echt andere keuzes mogelijk zijn om de stad schoner, veiliger en leefbaarder te maken.

Daarvoor neemt de VVD een aantal maatregelen:

-       Een veilige stad voor álle Amsterdammers is van groot belang. De VVD investeert daarom 7,4 miljoen euro structureel om 100 extra handhavers in dienst te nemen. Ook worden er extra middelen beschikbaar gesteld om de veiligheid van vrouwen en LHBTIQ+’ers te vergroten en leiden we meer handhavers op tot jeugdboa’s.

-       We focussen op kerntaken waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zoals afvalinzameling en reiniging. Veel Amsterdammers ervaren met grote regelmaat overlast door (zwerf)vuil en volle afvalcontainers. De VVD trekt structureel 25 miljoen euro per jaar uit voor een schonere stad.

-       De middengroepen verlaten steeds meer de stad. Woningen voor deze groepen zijn onvoldoende beschikbaar en de gemeentelijke lasten worden steeds hoger. De Amsterdamse VVD wil fors inzetten op het bijbouwen van betaalbare woningen in het middensegment, door de bouwverhouding in de stad aan te passen naar 20-50-30. Ook verlichten we de gemeentelijke lasten, door de afvalstoffenheffing met 10% te verlagen en het harmoniseren van de parkeertarieven terug te draaien. Ook verhoogt de VVD structureel de inkomensnorm voor armoederegelingen naar 150%, zodat meer gezinnen er gebruik van kunnen maken.

-       We reserveren 24 miljoen euro en bouwen daarmee een zwembad op IJburg. Ook steken we meer middelen in het verhogen van de vaccinatiegraad in Amsterdam en trekken structureel geld uit voor het vergroten en verbeteren van taalonderwijs op de voorscholen.

-       De VVD verhoogt de subsidie voor de Dierenambulance, investeert in extra peuterbadjes in de stad en haalt geld uit het Klimaatfonds om onder meer een onderzoek naar zonnepanelen op het water te bekostigen. Ook verhogen we de middelen voor de organisatie van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, juist nu er in de wereld veel oorlogen en conflicten zijn en het antisemitisme in de stad toeneemt.

Dit pakket aan maatregelen is mogelijk door een besparing op het ambtelijk apparaat, minder gemeentelijke subsidies, het afbouwen van de subsidieregeling voor ongedocumenteerden en het stopzetten van de gelden voor democratiseringsprojecten. Ook moet de gemeente meer vastgoed, zoals broedplaatsen, verkopen en stoppen we met de Agenda Autoluw en de Brede Brugklasbonus. 

Fractievoorzitter Claire Martens-America: “Politiek is keuzes maken. En dit college van PvdA, GroenLinks en D66 maakt in onze ogen de verkeerde keuzes. Er is te weinig oog voor de veiligheid in de stad, er gaat structureel te weinig geld naar het afvalprobleem en er wordt te veel geld uitgegeven aan vage democratiseringsprojecten. Wij laten zien dat er andere keuzes mogelijk zijn. Zo maken we meer geld vrij voor de aanpak van explosies in woonwijken, bouwen we het zwembad op IJburg en kiezen we voor lastenverlichting door de afvalstoffenheffing te verlagen. Dat zijn onze keuzes voor Amsterdam.”

Financieel woordvoerder Kune Burgers: “Wij vinden een gezonde begroting belangrijk. De gemeente Amsterdam moet stoppen met meer geld uitgeven dan dat het ontvangt. De rentelasten kunnen stijgen naar 100 miljoen euro per jaar: geld dat niet besteed kan worden aan schone straten of veiligheid in de buurt. Daarom moet de gemeente meer inzetten op beperking van de schuld. Anders zadelen we de volgende generaties op met de rekening."