Spoeddebat: ''Gebrekkige afstemming nood- en hulpdiensten Weesperknip''

Hij is inmiddels beroemd én berucht: de proef met ‘de knip’ Weesperstraat. Ondanks alle waarschuwingen van de nood- en hulpdiensten, en van enkele oppositiepartijen, werd er in juli 2023 toch gestart met deze proef. Zorgelijke signalen die vooraf en tijdens de proef naar voren kwamen via de nood- en hulpdiensten, bijvoorbeeld over slagbomen die niet open gingen, kwamen niet op het bureau van de wethouder terecht.


Tijdens de raadvergadering van 28 juli hield wethouder Van der Horst (Verkeer) vol dat er bij de gemeente nauwelijks signalen bekend waren van vertragingen en/of problemen bij nood- en hulpdiensten. Gedurende het debat bleek dat deze meldingen er wél waren geweest en gaf de wethouder aan dat zij niet eerder op de hoogte had kúnnen worden gebracht omdat er geen meldingen bij het projectteam of anderszins bij de gemeente waren gedaan. Tijdens de eerste week van oktober bleek uit vrijgegeven WOO-documenten (Wet Open Overheid), na vragen van Het Parool en AT5, dat de gemeente echter meermaals is gewaarschuwd over problemen bij nood- en hulpdiensten. De wethouder had dus wel degelijk al vanaf de start van de proef op de hoogte kúnnen en moeten zijn.

Tijdens de raadsvergadering van 8 november had raadslid Daan Wijnants daarom een interpellatiedebat aangevraagd. Een interpellatiedebat is een zwaarwegend politiek instrument om de wethouder ter verantwoording te roepen over een actueel onderwerp. Tijdens het debat vroeg raadslid Wijnants hoe het mogelijk was dat de wethouder niet op de hoogte was van de zorgwekkende signalen van de nood- en hulpdiensten en niet in staat was bij de gemeente bekende informatie actief met de gemeenteraad te delen.

In de beantwoording gaf de wethouder aan dat zij inderdaad tijdens de proef niet op de hoogte was van alle meldingen van vertragingen en/of problemen van de nood- en hulpdiensten omdat deze bleven hangen op ambtelijk niveau. Volgens de wethouder was het voor het projectteam niet duidelijk wat een operationele melding was of een incident en werd daarbij niet altijd een juiste inschatting gemaakt of dit aan de wethouder moest worden gemeld. De wethouder gaf met spijt aan dat dit wel had gemoeten en bood expliciet haar excuses aan dat ze de raad niet adequaat had geïnformeerd.  

Samen met de andere oppositiepartijen heeft de VVD een motie ingediend, waarin wordt verzocht om de samenwerking tussen de gemeente en de nood- en hulpdiensten tijdens de proef extern te laten onderzoeken.

‘’Goed dat de wethouder excuses heeft gemaakt aan de raad voor de slechte informatievoorziening. Tegelijkertijd blijft het ernstig hoe slecht alles is voorbereid. Dit betekent dat een definitieve knip van de Weesperstraat wat de VVD betreft van de baan is.’’