Fractievoorzitter Daan Wijnants: "Geen erotisch centrum aan de Europaboulevard in Zuid"

Beste Amsterdammer,

Onlangs heeft de burgemeester de voorkeurslocatie voor het nieuw te bouwen erotisch centrum bekendgemaakt: de Europaboulevard in Stadsdeel Zuid. Deze locatie is volgens de burgemeester het meest kansrijk en kent de minste nadelen. Komende donderdag bespreken we de voorkeurslocatie in de commissie Algemene Zaken. De Amsterdamse VVD is tegen de komst van een erotisch centrum aan de Europaboulevard in Zuid. Hoe zat het ook alweer? In het Amsterdams Akkoord 2022-2026 heeft de coalitie afgesproken dat men “het aantal ramen op de Wallen vermindert door een deel te verplaatsen naar een erotisch centrum waar sekswerkers meer regie kunnen nemen over hun werk”. Stapsgewijs is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar mogelijke locaties in de stad. Uiteindelijk is de voorkeur van dit college gevallen op de Europaboulevard in Zuid. Als een meerderheid van de gemeenteraad de ontwikkeling van een erotisch centrum op deze locatie steunt, is de verkenningsfase afgesloten en zal het college toewerken naar een projectbesluit. Wij zijn niet tegen de ontwikkeling van een erotisch centrum. In ons verkiezingsprogramma staat dat we raamprostitutie op de Wallen willen verminderen en daarbij willen kijken naar een alternatieve plek waar prostitutie veilig kan plaatsvinden. Het sluiten van een flink aantal ramen op de Wallen is belangrijk om de drukte en de overlast te verminderen. Echter hebben wij altijd gehamerd op de strenge voorwaarden dat een erotisch centrum alleen gerealiseerd mag worden in een gebied waar voldoende draagvlak en draagkracht bestaat en de komst geen inbreuk doet op de veiligheid en leefbaarheid van het gebied. Daarom pleiten we al jaren om de bouw van een erotisch centrum in te passen in een nieuw te bouwen gebied. Dit is ook in lijn met adviezen van de Stadsdeelcommissie en het Dagelijks Bestuur van Zuid. De komst van een erotisch centrum aan de Europaboulevard is absoluut géén verbetering voor Zuid en al helemaal niet voor de bewoners rondom de RAI. Er is totaal geen draagvlak, maar juist breed gedeelde weerstand in de buurt. De geschatte extra anderhalf miljoen bezoekers op jaarbasis hebben een te grote impact op de toch al drukke buurt. Daarnaast maken wij ons zorgen over de veiligheid in het gebied, de gevolgen voor de gebiedsontwikkeling op de Zuidas en de ontwikkeling van Zuidasdok indien het erotisch centrum op die locatie wordt gerealiseerd. Maar ik kan ook tellen. Het lijkt erop dat coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 de uitvoering van de afspraken uit hun coalitieakkoord doorzetten. Toch is er nog een lange weg te gaan. Het verzet uit de buurt is groot, sekswerkers hebben grote moeite met de locatie en er moeten nog veel obstakels worden overwonnen. Ik zal er de komende tijd alles aan doen om de coalitiepartijen te overtuigen dat de locatie in Zuid niet geschikt is voor de bouw van een erotisch centrum en dat er gekeken moet worden naar alternatieve locaties in nieuw te ontwikkelen gebieden. Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft, laat mij dat dan vooral weten. Ik houd u op de hoogte. Met groet,Daan WijnantsFractievoorzitter Amsterdamse VVD