Reactie Amsterdamse VVD op de Voorjaarsnota 2024: "Onduidelijk wie de rekening van de plannen gaat betalen"

Zojuist heeft het college de Voorjaarsnota 2024 gepubliceerd. De Amsterdamse VVD is kritisch en zal andere, scherpere keuzes voorstellen. Fractievoorzitter Daan Wijnants: “Halverwege de bestuursperiode is duidelijk dat dit college verkeerde keuzes blijft maken. Ook blijft volstrekt onduidelijk of Amsterdammers uiteindelijk met lastenverhogingen hiervoor opdraaien. De VVD vindt het goed dat er extra geld voor de brug over het IJ komt, maar het blijft onvoldoende om de brug helemaal te financieren. Amsterdam moet bovendien schoner en veiliger. Het extra geld voor een schone stad is nú nodig, niet pas vanaf 2025.”

De Voorjaarsnota licht toe wat het college voor het komende jaar van plan is en hoeveel financiële middelen zij hiervoor vrij wil maken. Onduidelijk blijft bij wie de rekening uiteindelijk komt te liggen. De rekening moet niet bij Amsterdammers en ondernemers terechtkomen. Woordvoerder financiën Kune Burgers: “Het Jaarverslag liet eerder zien dat er sprake was van een meevaller en dat de algemene reserve weer bijna op peil is. We zijn er echter nog niet. De Voorjaarsnota blijft te optimistisch over de staat van de gemeentefinanciën. Een mogelijke tegenvaller, lastenverzwaring of meer schulden, liggen voor de hand. Er moeten keuzes gemaakt worden waarbij de financiële gezondheid voorop moet staan.”

De Voorjaarsnota 2024 moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. De Amsterdamse VVD zal tijdens de debatten laten zien dat er andere keuzes mogelijk zijn.

Daan Wijnants en Kune Burgers.