Reactie Amsterdamse VVD op windturbine plan college: "De route die het college nu kiest is niet de juiste"

Het college heeft bekend gemaakt waar de nieuwe windturbines moeten komen. Het betreft het Havengebied en diverse locaties in Amsterdam Zuidoost. Ook de NoorderIJplas blijft het college zien als een mogelijke locatie voor windturbines. Deze gebieden – buiten de Haven – betekenen plaatsing van windturbines dicht op woningen of toekomstige woningbouwlocaties, in het schaarse groen en aan de grens met buurgemeenten die hier niet op zitten te wachten. De VVD is groot voorstander van het opwekken van groene energie, echter is de route die het college nu kiest niet de juiste.

De Amsterdamse VVD zet zich al jaren in om de doelen uit het Nederlands Klimaatakkoord te halen. Het opwekken van groene stroom door plaatsing van zonnepanelen op zoveel mogelijk daken, windturbines op zee en windturbines in industriegebieden hebben onze steun. Ook initiatieven zoals geluidschermen met zonnepanelen langs de Amsterdamse wegen en waar passend zonnepanelen op water steunt de VVD nadrukkelijk. Wij zijn daarentegen fel tegenstander van de plaatsing van windturbines aan de rand van de stadsgrenzen, nabij natuurgebieden of nabij (toekomstige) woonwijken. De te verwachten negatieve impact van het plaatsen van windturbines in deze gebieden is namelijk groot. Omwonenden kunnen mogelijk gezondheidsschade oplopen wanneer windturbines te dicht op woningen worden geplaatst en de omliggende flora en fauna kan schade oplopen. Daarnaast komen toekomstige woningbouwplannen in Amsterdam en bij buurgemeenten zoals Zaanstad, Oostzaan en Landsmeer in gevaar door de windmolenplannen. Ook de Ronde Venen is uitgesproken tegenstander van de komst van windturbines aan hun gemeentegrens. Grote windturbines plaatsen in een dichtbevolkte stad als Amsterdam stuit simpelweg op enorm veel weerstand en daar heeft dit college veel te weinig oog voor.

Voor een gemeentebestuur dat herhaaldelijk toegezegd heeft naar haar inwoners te luisteren en rekening te houden met de wensen van buurgemeenten, is het hoog tijd dat zij die belofte nakomt. Afgelopen november stak de Provinciale Staten Noord-Holland al de reddende hand toe door de komst van de drie windturbines aan de NoorderIJplas tegen te houden. Het is tijd dat dit college pas op de plaats maakt, en stopt met het doorduwen van plannen voor windturbines op locaties waar zij ongewenst zijn.