Lokaal Netwerk

De VVD is ingedeeld in regio’s en netwerken. De VVD Amsterdam is een lokaal netwerk dat samen met andere lokale netwerken in Noord-Holland behoort tot de regio Noord-Holland.

De VVD Amsterdam is o.a. verantwoordelijk voor:

·       het binden, verbinden en faciliteren van liberaal denkenden en voelenden die langs lokale lijn willen samenwerken;

·       het opstellen van een kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in het lokale netwerk en het organiseren van verkiezingscampagnes in het lokale netwerk;

·       het organiseren van cursussen, alsmede het faciliteren, stimuleren en het scouten van talenten voor functies op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau;

·       het stimuleren van ideevorming en debat in het lokale netwerk;

·       het onderhouden van contact met volksvertegenwoordigers en bestuurders die tot het lokale netwerk behoren.

Het bestuur van lokaal Amsterdam bestaat uit zeven personen:  

Voorzitter: Marijn Ornstein

voorzitter@vvdamsterdam.nl

Vice-voorzitter: Jair Eisenmann

vicevoorzitter@vvdamsterdam.nl

 

Secretaris: Kune Burgers

secretaris@vvdamsterdam.nl

  

Penningmeester: Bastiaan van der Giessen

penningmeester@vvdamsterdam.nl

Opleiding en talentmanagement: Elroy Huijsman 

ot@vvdamsterdam.nl
 


Ledenwerving en -behoud: Ellen Boelema

ledenwerving@vvdamsterdam.nl

 

Communicatie en campagne: Pieter Veldhuizen

campagne@vvdamsterdam.nl

 


Bestuur VVD Amsterdam
Postbus 70268
1007 KG  Amsterdam