Lokale verkiezingen 2022

Liberaal talent gezocht!

Heb jij ambities om vanaf maart 2022 liberale Amsterdammers of Diemenaren te vertegenwoordigen? Of ben jij als betrokken lid benieuwd welk proces ons lokale netwerk doorloopt om tot de beste mogelijke kandidatenlijsten voor de aankomende verkiezingen te komen?

Hieronder lichten we verder toe hoe het proces eruit ziet m.b.t. kandidaatstellingen voor de:

  • Gemeenteraad Amsterdam
  • Gemeenteraad Diemen
  • Stadsdeelcommissies Amsterdam & Weesp

Het proces voor de kandidaatstelling voor de verkiezingen in 2022 bestaat uit een aantal stappen. Het is belangrijk deze in de juiste volgorde te volgen, zodat we zeker weten dat al ons liberale talent in goede banen wordt geleid.

Mocht je interesse hebben als kandidaat, neem dan onderstaande stappen goed door.

Bij vragen kun je altijd contact opnemen met de secretaris (secretaris@vvdamsterdam.nl).


Stap 1: kennismaking Permanente Scouting Commissie (PSC)

Bij de zoektocht naar kandidaten en vervolgens de selectie van de kandidaten binnen lokaal netwerk Amsterdam speelt de Permanente Scouting Commissie (PSC) een centrale rol.

Als je overweegt je kandidaat te stellen (of daarover graag eens van gedachten wilt wisselen), wacht dan niet maar zoek zo snel mogelijk contact met de PSC! De leden van de PSC zijn tot 15 augustus beschikbaar voor een kennismaking en gaan graag met je in gesprek over je persoonlijke ambities.

De PSC heeft ook een onderdeel "PSC Diemen" met in Diemen woonachtige leden voor de selectie van de kandidatenlijst voor de gemeente Diemen.

> Je kunt hier meer informatie vinden.


Stap 2: bekijk het Kaderstellend Advies

De ledenvergadering van lokaal netwerk Amsterdam heeft het Kaderstellend Advies vastgesteld op 20 april 2021. Het Kaderstellend Advies bevat de belangrijkste procedureregels voor de kandidaatstelling m.b.t. gemeenteraad Amsterdam, gemeenteraad Diemen en de stadsdelen van Amsterdam.

Het Kaderstellend Advies bevat ook de profielen voor de verschillende rollen. Bekijk deze goed.

> Het Kaderstellend Advies is beschikbaar op MijnVVD.


Stap 3: verzamel alle benodigde documenten

We hebben een checklist gemaakt zodat je eenvoudig kunt checken of je alle documenten hebt. We adviseren deze uit te printen en nauwkeurig na te lopen voordat je met het aanmeldingsformulier begint.

Let op: het verzamelen van sommige documenten kan enige tijd kosten. Het opvragen van een VOG kan bijv. enkele weken duren. Begin hier zo snel mogelijk mee!

> Je kunt de checklist onderaan deze pagina vinden en downloaden.


Stap 4: meld je z.s.m. formeel aan als kandidaat

Mocht je interesse hebben om je te kandideren en je alle documenten van de checklist hebben verzameld, dan vragen we je je z.s.m. formeel aan te melden. In dat geval hebben we voldoende tijd voor het controleren van de aanmelding. Onvolledige aanmeldingen kunnen alleen gerepareerd worden mits deze tijdig zijn ingediend.

De deadline voor aanmelding (en evt. herstel) is 31 augustus 2021 23:59 uur NL time (CET).

Een paar belangrijke opmerkingen:

  • Je kunt het formulier helaas niet tussentijds opslaan, dus begin pas nadat je alle documenten van de checklist hebt verzameld.
  • Indien je je als kandidaat uiteindelijk niet, niet behoorlijk of niet tijdig via de juiste wijze hebt aangemeld, kan het zijn dat je kandidatuur buiten beschouwing moet blijven. De deadline zal strikt gehandhaafd worden.
  • Let op: het is niet mogelijk je kandidaatstelling op een andere manier in te dienen. Stuur dus niet zomaar documenten op naar de secretaris of naar de PSC. De enige mogelijkheid tot kandidaatstelling is via het onderstaande digitale aanmeldingsformulier.

> Aanmeldingsformulier Gemeenteraad Amsterdam & stadsdelen [gesloten]
> Aanmeldingsformulier Gemeenteraad Diemen [gesloten]


Stap 5: selectieproces onder leiding van de PSC

De PSC adviseert het bestuur over de concept-kandidatenlijsten. De gesprekken voor alle kandidatenlijsten vinden plaats in drie rondes waarbij na elke ronde wordt bepaald welke kandidaten naar de volgende ronde gaan. Tussen de eerste en tweede ronde vindt nog een assessment plaats. 

De planning voor Amsterdam is als volgt:

  • Ronde 1 (kennismaking):  11, 12 en 13 september
  • Na ronde 1: assessment
  • Ronde 2 (n.a.v. assessment en opdracht): 2, 3 en 4 oktober
  • Bootcamp: 16 oktober

De planning voor Diemen wordt nog nader bekendgemaakt.

> We verzoeken kandidaten deze data alvast in hun agenda te reserveren. De uitnodigingen worden t.z.t. verstuurd.


Stap 6: vaststelling kandidatenlijst door de leden

De PSC zal met een advieslijst komen voor de verschillende kandidatenlijsten aan de leden o.b.v. het uitgebreide selectieproces. De leden van lokaal netwerk Amsterdam zullen in november 2021 uiteindelijk de definitieve kandidatenlijsten vaststellen. De finale kandidatenlijst zal vervolgens op het stembiljet komen voor de verkiezingen in 2022.