Onderwijs

Een van de redenen dat jonge gezinnen vertrekken uit de stad is het gebrek aan vrije schoolkeus. Dat moet op de schop, de vrije schoolkeuze moet worden hersteld. De keuze is aan de ouder, niet aan de overheid. Daarnaast willen we, om in te kunnen spelen op de uitdagingen van de toekomst, de middenklasse die klaar is met hun opleiding behouden voor Amsterdam. Daarom zet de VVD in op private samenwerking met mbo, hbo en wo instellingen voor stages, start ups en banen.

Goed onderwijs is dé manier om het beste uit individuen te halen. Onderwijs leidt tot kansengelijkheid door leerlingen zo goed en individueel mogelijk te begeleiden en te inspireren hun interesses en passies te volgen en talenten te ontplooien. Het huidige onderwijsbeleid leidt soms tot te veel nivellering: goede leerlingen worden onvoldoende uitgedaagd terwijl een leerling met achterstanden niet-passend onderwijs krijgt. Het onderwijssysteem is wat de VVD betreft gericht op het beste halen uit mensen. Daarbij erkennen we dat niet iedereen dezelfde talenten heeft. De VVD wil echte kansengelijkheid. Kinderen met een migratieachtergrond krijgen vaker een lager schooladvies dan zij aankunnen. De VVD vindt als liberale partij dat kinderen op hun kwaliteiten als individuen moeten worden beoordeeld en hun talenten moeten kunnen ontplooien, ongeacht hun afkomst of wijk waar ze wonen.

Portefeuillehouder Onderwijs: Myron von Gerhardt.

Portefeuillehouder Volwasseneneducatie en MBO-agenda: Sietze Hylkema.


Volledig verkiezingsprogramma? Klik hier.