Bereikbaarheid

Er moet worden geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de stad, door de aanleg van extra metrolijnen, fietspaden en het verbeteren van het wegennet. De auto hoort bij de stad, maar straatparkeren in drukke wijken als de grachtengordel en de Pijp wil de VVD beperken tot P+B+B’ers (Parkeren voor bewoners en aangemeld bezoek) zoals je familie, de mantelzorger of de schilder. Ander bezoek is welkom op P+R plekken en ondergrondse garages. Zo geven we meer ruimte in de stad voor groen, bewoners en ondernemers. De VVD pleit voor een verdubbeling van het aantal P+R plekken.

De VVD wil een schone stad die met alle modaliteiten goed bereikbaar is. Mobiliteit is namelijk een vorm van vrijheid. En iedereen, van jong tot oud, heeft een andere mobiliteitsbehoefte. Het bieden van alternatieven en opties is cruciaal voor het behoud van de middenklasse. Juist nu de maatschappij overgaat op duurzamere alternatieven is het dus belangrijk om deze vrijheid goed te faciliteren, en niemand de dupe te laten worden of buiten de boot laten vallen. De gemeente Amsterdam heeft hier een sleutelrol in. Zo verduurzamen we de binnenstad, vergroten we de doorstroming van verkeer en verbeteren we de luchtkwaliteit. De VVD wil oplossingen die de bereikbaarheid verbeteren en die de stad tegelijkertijd nog mooier en duurzamer maken. Daarbij hoort geen valse tegenstelling tussen openbaar vervoer, auto en (elektrische) fiets, zoals in het programma Autoluw geschetst wordt. Dit programma stoppen wij dan ook mee. De hele regio in en om Amsterdam groeit de komende jaren met ongeveer 250.000 woningen. Daarom zijn coherente en pragmatische maatregelen en investeringen in Amsterdam en de regio noodzakelijk, die werken voor de Amsterdammer.

Portefeuillehouder: Daan Wijnants.


Volledig verkiezingsprogramma? Klik hier.