Economie

De banen van de toekomst moeten we nu zeker stellen. We geven ruim baan aan digitale en duurzame scale-ups. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een hub voor scale-ups en de verdere ontwikkeling van het Science Park. Mkb’ers hebben op korte termijn onze steun nodig door het verlagen van leges, schrappen van regels en betere parkeervoorzieningen voor ondernemers. Daarnaast trekken we actief hoofdkantoren en internationale congressen aan door in het college een Amsterdam Ambassadeur aan te stellen.

De VVD wil ruimte en vertrouwen geven aan ondernemers, toptalenten en kennisinstellingen om met nieuwe creatieve ideeën te komen. Hardwerkende en creatieve Amsterdammers zijn de basis waarop deze mooie stad gebouwd is. Amsterdam mag trots en ambitieus zijn als het om de economie gaat. De meest creatieve handelsstad ter wereld biedt kansen en banen voor iedereen. Voor de mkb’ers die zaken doen in de hoogwaardige bezoekerseconomie en de bouwsector. Voor bedrijven in de (maak)industrie en de circulaire economie die waardevolle producten maken en verwerken. Voor start-ups en scale ups die ruimte en vertrouwen krijgen. Die kunnen samenwerken met de beste mbo’s, hbo’s en universiteiten. Voor de grote bedrijven die Amsterdam als uitvalsbasis gebruiken. Deze bedrijven zorgen daarmee ook dat start-ups groot kunnen worden en dat mkb’ers als toeleverancier kunnen fungeren. Om voor de hele ecosysteem de meest aantrekkelijke handelsstad te blijven zet de VVD in op een ambitieus onderwijsbeleid, op ruimte voor groen en parken en op een culturele hoofdstad.

De VVD wil dat de gemeente ruimte geeft aan ondernemers en creatieve ideeën. Daarmee zorgen we voor banen voor alle Amsterdammers. We geven ruimte door overbodige regels en de reclamebelasting te schrappen. Parkeren wordt makkelijker voor mkb’ers dankzij de P+B+B-plekken en 10 cent zones. We promoten Amsterdam als handelsstad en voor congressen, waardoor we kansen creëren voor de middenstand. De dienstverlening van de gemeente aan ondernemers moet daarbij veel beter worden.

De VVD geeft ook ruimte aan de banen en bedrijven van de toekomst. Amsterdam is sterk op gebied van handel, financiële instellingen en digitalisering. Bedrijven als Adyen en TomTom zetten Amsterdam op de kaart. Snelgroeiende start-ups hebben een omgeving nodig waar talenten en financiering beschikbaar zijn. Amsterdam heeft hiervoor een sterk profiel. Dat biedt kansen voor onze creatieve handelsstad. Daarom wil de VVD een plek creëren waar start-ups van over de hele wereld kunnen kunnen komen om een scale-ups te worden. Een fysieke plek waar ondernemers, talenten, onderwijsinstellingen bij elkaar komen.

Portefeuillehouder Economische Zaken: Daan Wijnants.

Portefeuillehouder Financiën: Kune Burgers.


Volledig verkiezingsprogramma? Klik hier.