Veiligheid en vrijheid

Amsterdam is de minst veilige gemeente van Nederland en dat moet anders. Daarom komt er een nieuwe wethouder veiligheid en handhaving. We zetten in op preventief fouilleren, cameratoezicht en een verdubbeling van het aantal handhavers. Daarnaast zetten we in op een assertieve overheid die bijvoorbeeld ontsporende jongeren bij de les houdt, naar school of een stage stuurt. Dit zorgt voor gelijke kansen in alle wijken, voor alle Amsterdammers.

De vrijheid om te zijn wie je bent is en blijft de norm in de stad. Je mag zijn wie je bent, vieren wat je wil vieren. Of je nu atheïst, joods, moslim of christen, hetero of LHBTIQ+’er, wit of zwart bent. Er is geen plaats voor antisemitisme, anti-LHBTIQ+-geweld, discriminatie of racisme. We verwachten van alle Amsterdammers een actieve bijdrage aan deze vrijheid. Er komt een vrijheidsbrigade om dit te versterken.

Amsterdam is een stad waar iedereen vrij moet kunnen zijn. Vrij om jezelf te zijn, ongeacht je seksuele gerichtheid, geloof, huidskleur of levensovertuiging. Vrij om in alle creativiteit jezelf te ontwikkelen op sociaal, studie en werkgebied. Vrij om nieuwe handelsideeën te ontwikkelen, een onderneming te starten of uit te bouwen.

Een van de belangrijkste voorwaarde voor deze vrijheid is veiligheid. Zonder veiligheid is er geen vrijheid om jezelf te zijn, vrijheid om je bedrijf groot te maken of vrijheid om je kinderen op straat te laten spelen. In Amsterdam staat de veiligheid onder druk. Amsterdam is nog altijd de minst veilige gemeente van Nederland.

Uit recent onderzoek van de gemeente Amsterdam komt naar voren dat het merendeel van de LHBTIQ+ gemeenschap in Amsterdam hun gedrag aanpast. Door bedreigingen, verwensingen en geweld kiezen velen ervoor niet meer hand in hand te lopen, een andere route te nemen of de stad definitief te verlaten. Dat is onacceptabel. De vrijheid van andere groepen in de stad wordt ook ingeperkt. Bijvoorbeeld die van de Joodse gemeenschap. Er waren in 2019 182 anti-joodse incidenten volgens het CIDI. Vrouwen worden op straat geconfronteerd met straatintimidatie.

Een gebrek aan veiligheid ondermijnt ook het krijgen van gelijke kansen. Kinderen die in wijken opgroeien met veel wapens en drugsdealers verdienen een veiligere leefomgeving waarin ze zich geen zorgen hoeven te maken, en zich kunnen richten op het ontwikkelen van hun talenten. Daarom pleit de VVD onder meer voor cameratoezicht en preventief fouilleren op kwetsbare plekken.

De vrijheid van ondernemers wordt ook bedreigd. Door diefstal en inbraak maar vooral door ondermijning en de georganiseerde misdaad. Criminelen gebruiken de bovenwereld om hun geld wit te wassen. Amsterdams vastgoed wordt misbruikt en nepbedrijven vormen een façade voor de georganiseerde misdaad.

De VVD wil dat vrijheid de norm is in Amsterdam. Daar is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar we allemaal kunnen bijdragen. De VVD steunt initiatieven van bijvoorbeeld de Westerkerk om versierd in regenboogkleuren de pride af te trappen. Of initiatieven vanuit de Joodse gemeenschap om zich uit te spreken tegen moslimhaat. Bewoners en bedrijven kunnen zelf veel doen aan preventie. Door goede sloten, cameratoezicht en goede alarmsystemen. Maar er is meer nodig. Een sterke overheid die daders opspoort en berecht. Een sterke overheid die jongeren stevig op het rechte pad duwt en hard optreedt als de norm van vrijheid wordt overschreden.

Portefeuillehouder: Claire Martens.


Volledig verkiezingsprogramma? Klik hier.