In gesprek met Claire Martens over de Amsterdamse omscholingsbonus

De Amsterdamse VVD diende onlangs een voorstel in om werkzoekenden te stimuleren zich om te laten scholen naar beroepen in de zorg en het onderwijs, namelijk met een financiële bonus van 2,5 duizend euro. VVD-woordvoerder Werk & Inkomen Claire Martens beantwoordt vragen over dit voorstel.

Hoe ziet de Amsterdamse VVD deze omscholingsbonus voor zich?

“Amsterdam kampt met enorme personeelstekorten in het onderwijs en de zorg. Tegelijkertijd neemt door corona de werkloosheid toe. Omscholing kan een belangrijke bijdrage leveren deze problemen te verhelpen. Een opleiding volgen kost nu alleen veel geld, geld dat mensen die bereid zijn zich te laten omscholen vaak niet hebben. Wij willen daarom voor omscholers een bonus van 2,5 duizend euro beschikbaar stellen die gebruikt kan worden voor het bekostigen van een opleiding. Zo wordt omscholing toegankelijker, wordt de werkloosheid teruggedrongen en worden de Amsterdamse personeelstekorten in de zorg en het onderwijs bestreden.”

 

Wie maken er allemaal aanspraak op deze bonus?

“Iedere Amsterdammer boven de 25 jaar, ongeacht inkomen, maakt aanspraak op de bonus: zowel werkenden en werkzoekenden. Er is immers ook een groep mensen die werkt maar desondanks aan het eind van de maand moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen. Dit is door de coronacrisis alleen maar verergert. Door de omscholingsbonus ook voor deze en andere kwetsbare groepen beschikbaar te stellen schieten we ook hen te hulp. De enige voorwaarden die we daarbij stellen is dat je na het afronden van je opleiding wel drie jaar in Amsterdam werkt. Zo komen de extra vitale arbeidskrachten ook echt ten goede aan de stad.”

 

Waarom maken andere sectoren waar ook personeelstekorten heersen, zoals ICT of technische beroepen, geen aanspraak op deze bonus?

“De omscholingsbonus is expliciet gericht op de sectoren zorg en onderwijs. Wij beschouwen het namelijk als een overheidstaak om te zorgen voor goede zorg en onderwijs, terwijl we het meer aan de vrije markt en het bedrijfsleven vinden om de personeelstekorten in bijvoorbeeld de ICT of techniek in te lopen. Daar komt bij dat zorg en onderwijs heel belangrijk zijn. Als deze zaken niet goed geregeld zijn heeft dat echt ontwrichtende gevolgen voor de hele samenleving. Het is cruciaal dat we deze personeelstekorten in Amsterdam inlopen.”

 

Is het wel verstandig om mensen om te scholen als het de verwachting is dat sommige banen slechts tijdelijk zijn geraakt door de coronacrisis?

“Van veel van de banen die nu verdwijnen is het de verwachting dat die voor de aanzienbare tijd niet meer terugkomen. Met omscholing kunnen we voor deze Amsterdammers de afstand tot de arbeidsmarkt zo kort mogelijk houden. Bovendien waren in Amsterdam de tekorten in de zorg en het onderwijs voor de coronacrisis al groot en is het de verwachting dat die in de toekomst alleen maar groter worden. Niets doen is dus geen optie. Mensen omscholen naar deze sectoren is dus in alle gevallen een goed plan.”

 

Is een bonus van 2,5 duizend euro genoeg om potentiele omscholers over de streep te trekken? En hoeveel geld trekt de VVD uit voor dit voorstel?

“De VVD heeft recentelijk als reactie op de begroting van het linkse college een tegenbegroting gepresenteerd. Hierin trekken wij voor dit initiatiefvoorstel 10 miljoen euro uit. Dit betekent dat we ruim duizend mensen kunnen helpen omscholen. Dat zijn een hoop extra arbeidskrachten voor de zorg en het onderwijs. Wij geloven daarbij dat deze bonus naast een prikkel ook echt een financiële drempel kan wegnemen voor hen die de studiekosten niet kunnen betalen.”


Waarom een bonus specifiek voor Amsterdam?

“Amsterdam wordt extra zwaar getroffen door de coronacrisis, dat komt onder andere door de stilgevallen hospitality sector, die in Amsterdam sterk aanwezig is. Tegelijkertijd zien we dat het lerarentekort in Amsterdam extra groot is en ook in de zorg en jeugdzorg is er sprake van een nijpend en almaar groeiend personeelstekort. Voor ons reden genoeg om maatwerk toe te passen.

 

Een bonus of niet: omscholen blijft in de praktijk tijdrovend en daardoor erg lastig te combineren met werk…

“Precies! Daarom is in het voorstel ook verwerkt dat er bij onderwijsinstanties op aangedrongen moet worden hun diensten parttime en zo flexibel mogelijk aan te bieden. Zo maken we omscholing zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk.”

 

Download hier het initiatiefvoorstel van Claire Martens.