Aangenomen VVD-voorstellen bij begrotingsbehandeling

Op 16 en 17 december is de gemeentebegroting voor 2021 behandeld door de gemeenteraad. De tegenbegroting die de VVD in reactie op de begroting van het college had gemaakt is helaas verworpen, maar andere voorstellen van de VVD konden rekenen op steun van een meerderheid van de gemeenteraad. Lees hier welke VVD-voorstellen in 2021 worden uitgevoerd.

Campagne en afspraken met risicobranches tegen ondermijning

Door de coronacrisis zijn veel horecaeigenaren, winkeliers en andere ondernemers extra kwetsbaar geworden voor ‘foute’ overnames, verdachte investeerders en witwassen. Eerder trok onder andere de Koninklijke Horeca aan de bel over deze zorgwekkende ontwikkeling. Wat de Amsterdamse VVD betreft maakt het college afspraken met gevoelige branches om deze vormen van ondermijning een halt toe te kunnen roepen.

 

VVD-fractievoorzitter Marianne Poot: “Op voorstel van de Amsterdamse VVD zal het college identificeren welke branches te maken kunnen krijgen of betrokken kunnen zijn bij witwassen, fraude of ondermijning. Denk hierbij aan de autoverhuurbranche, de makelaardij, het notariaat, banken en projectontwikkelaars. De volgende stap is dat er per branche een convenant wordt gesloten om criminele activiteiten aan te pakken zoals bijvoorbeeld een meldplicht. Ook wordt de bewustwordingscampagne die zich richt op kwetsbare ondernemers op voorstel van de VVD herhaald.”

 

Onderzoek ontwikkeling werkgelegenheid haven

Het Havenbedrijf werkt de komende tien jaar aan een strategisch plan waarbij de verduurzaming van de haven een van de belangrijkste pijlers is. De Amsterdamse VVD omarmt deze ambities. Wel wil de VVD dat goed wordt gekeken wat dit betekent voor de bestaande en toekomstige werkgelegenheid in de haven. De banen in de haven zijn onlosmakelijk verbonden met de stad.

 

VVD-woordvoerder Werkgelegenheid Claire Martens: “Deze verduurzamingsopgave brengt nieuwe en andere banen met zich mee. Tegelijkertijd kan bestaande werkgelegenheid in en rondom de haven veranderen. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente in kaart brengt welke gevolgen dit heeft, zodat er op tijd kan worden ingespeeld op een veranderende arbeidsmarkt.”

 

Een kleinere lokale overheid

Amsterdam heeft een enorme ambtelijke organisatie die groter is dan vergelijkbare steden zoals Rotterdam of Utrecht. De gemeente is jaarlijks meer dan 1,25 miljard euro kwijt aan ambtenarensalarissen. De VVD wil dat Amsterdam haar gemeentelijke organisatie in zijn geheel gaat hervormen.

 

VVD-raadslid Dorienke de Grave-Verkerk: “Onze oorspronkelijke voorstellen om de ambtelijke organisatie in zijn geheel opnieuw op te bouwen kunnen nu niet rekenen op steun van een meerderheid in de raad. Maar de gemeente gaat nu zeer waarschijnlijk wel een onderzoek doen bij één of twee directies wat het betekent om de organisatie zero-based op te bouwen. Zo willen we laten zien dat een kleinere, maar sterkere, overheid werkt. Ook zijn onze voorstellen om dure externe inhuur terug te dringen aangenomen.”

 

Een sneller bouwproces

Amsterdam heeft een gigantisch tekort aan woningen. Dit drijft de prijzen op en daardoor moeten veel Amsterdammers in het middensegment de stad verlaten. Het is dan ook van groot belang dat Amsterdam zo snel mogelijk meer woningen gaat bouwen. Toch zien we dat het aantal gebouwde woningen per jaar terug aan het lopen is. Op voorstel van de VVD wordt het vergunningsproces onder de loep genomen met als doel om dit te versnellen.

 

Raadslid Hala Naoum Néhmé: Door een onafhankelijk bureau de knelpunten van de bouwvergunningen in kaart te laten brengen kunnen wij het bouwproces vlot trekken. Dit moet er in de toekomst voor gaan zorgen dat er snel meer betaalbare huizen bij komen. Dit is hard nodig om de belangrijke middengroep voor Amsterdam te behouden.

 

Een ‘Nee’ tegen de begroting van het college

De VVD heeft – nadat de tegenbegroting  werd verworpen – tegen de begroting van het college gestemd. Omdat we vinden dat de keuzes die dit college maakt om door de crisis te komen niet de juiste zijn en omdat de begroting niet financieel prudent is. De bezuinigingen die het college voorstelde worden namelijk vooruitgeschoven naar de volgende bestuursperiode en tekorten in de begroting worden aangevuld door reserves aan te spreken die nog niet gevuld zijn.

 

Financieel woordvoerder Rik Torn: “Naast deze onverstandige financiële keuzes kiest het college ervoor om de lasten voor bewoners en ondernemers in crisistijd te verhogen. Zo wordt de afvalstoffenheffing 50 tot 70 euro duurder en krijgen bewoners en ondernemers die een pand huren of bezitten en forse OZB-verhoging voor hun kiezen. Daar kan de VVD niet mee instemmen.”