Steun voor bij gemeente hurende ondernemers na oproep VVD

Op voorstel van de Amsterdamse VVD gaat de gemeente de ondernemers die winkel- of horecapanden van de gemeente huren tegemoetkomen voor de economische moeilijkheden die door de coronacrisis zijn ontstaan. VVD-woordvoerder Ondernemen Claire Martens: “Wij zijn ontzettend blij dat de gemeente, net zoals commerciële verhuurders, ondernemers die door corona getroffen zijn tegemoetkomt gaat komen. De VVD hamert hier al sinds vorig jaar op.”

Begin januari dienden VVD-raadsleden Claire Martens en Dorienke de Grave-Verkerk een initiatiefvoorstel in om meer maatwerk en coulance te bieden voor de 1500 ondernemers die gemeentelijk vastgoed huren. De Grave: “Wat de VVD betreft past het de gemeente om net zoals commerciële verhuurders om deze moeilijke tijd een de huurrelatie tijdelijk te herzien. Een ondernemer die bij de gemeente huurt moet in tijden van corona niet slechter af zijn dan een ondernemer die bij een particuliere vastgoedeigenaar huurt.”

 

In het voorstel pleitten Martens en De Grave het verlengen van de terugbetaaltermijn voor door corona opgelopen huurachterstanden. Onder zware omstandigheden zou de gemeente bij levensvatbare ondernemingen wat de VVD-raadsleden betreft moeten overgaan tot gedeeltelijke kwijtschelding van achterstallige huurgelden.

 

De gemeente heeft in reactie op het VVD-voorstel de terugbetaaltermijn voor huurachterstanden verlengd van 2 naar 6 jaar. Ook wordt er, zoals het VVD-voorstel beoogde, meer geld (10 miljoen) gereserveerd voor het kwijtschelden van huurachterstanden van ondernemers om hun zaak te redden. Het onderscheid dat de gemeente aanvankelijk maakte tussen type onderneming is uit de nieuwe regeling geschrapt nadat de VVD kritisch was op de ongelijkheid en juridische houdbaarheid van dit voorkeursbeleid.

 

“Het voorkomen van faillissementen en het behoud van banen staat voor ons centraal,” zegt Martens. “Ook is de VVD blij dat de gemeente met de uitvoering van dit voorstel de daad bij het woord voegt: de oproep richting particuliere vastgoedbezitters om coulance te betrachten richting hurende ondernemers is alleen geloofwaardig als de gemeente dit zelf ook doet. Met dit voorstel laat de gemeente zien er voor lokale ondernemers te zijn.”