Fiscale informatie over éénmalige en periodieke giften

GIFTENAFTREK GEWONE GIFT

Een gewone gift is een gift die u maar één keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Er geldt een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van uw 'drempelinkomen' met een minimum van € 60. Het drempelinkomen bestaat uit alle inkomsten uit box 1, 2 en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek. Bij het invullen van de belastingaangifte kan het drempelinkomen eenvoudig worden berekend. Wat boven dit drempelbedrag is geschonken aan goede doelen, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Er geldt ook een maximum voor de belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het 'drempelinkomen'.

Meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van losse (gewone) giften is te vinden op de website van de belastingdienst.


GIFTENAFTREK PERIODIEKE GIFT

Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. U mag een periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift. Een nieuwsbrief of folder sturen mag wel.

Meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften is te vinden op de website van de belastingdienst. Hieronder het formulier dat u dient in te vullen voor de fiscale aftrek.