Lokaal Netwerk

De VVD is ingedeeld in regio’s en netwerken. De VVD Amsterdam is een lokaal netwerk dat samen met andere lokale netwerken in Noord-Holland behoort tot de regio Noord-Holland.

De VVD Amsterdam is o.a. verantwoordelijk voor:

  • het binden, verbinden en faciliteren van liberaal denkenden en voelenden die langs lokale lijn willen samenwerken;
  • het opstellen van een kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in het lokale netwerk en het organiseren van verkiezingscampagnes in het lokale netwerk;
  • het organiseren van cursussen, alsmede het faciliteren, stimuleren en het scouten van talenten voor functies op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau;
  • het stimuleren van ideevorming en debat in het lokale netwerk;
  • het onderhouden van contact met volksvertegenwoordigers en bestuurders die tot het lokale netwerk behoren.

U kunt hier de huidige bestuursleden vinden.